BOL opleiding

Hoe nu verder met de BOL opleiding?

Je was net zo goed bezig met je BOL opleiding, tot je ineens thuis op de bank belandde door de corona maatregelen. Super jammer, maar je bent niet de enige. We kunnen ons goed voorstellen dat je niet weet wat je te wachten staat voor de komende periode. Om je daar toch een beetje mee te helpen, hebben we voor jou de maatregelen voor de BOL opleiding op een rijtje gezet:

BOL opleiding

Maatregelen voor de BOL opleiding

  • De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij overheidsrichtlijnen, brancherichtlijnen en/of besluiten van mbo-scholen iets anders zeggen. Maar ook als het leerbedrijf de activiteiten stopzet of omdat je bijvoorbeeld niet meer begeleid kan worden. 
  • Als student heb je recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen als je denkt dat het tot een te risicovolle situatie leidt. Als je besluit de stage te onderbreken, moet je de school en het leerbedrijf schriftelijk op de hoogte stellen.  
  • De school blijft studenten (op afstand) begeleiden die doorgaan met hun stage. 
  • Hieronder volgen drie situaties die zich kunnen voordoen:
   • De beroepspraktijkvorming stopt als:
 1. Het leerbedrijf verplicht moet sluiten (bijvoorbeeld in de horeca)
 2. Het de eigen keuze is van het leerbedrijf
 3. Als gevolg van de keuze van de student zelf (of je school). 

In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat alle uren gemaakt zijn. Zo nee, dan zal de beroepspraktijkvorming later ingehaald moeten worden, ook als dat zorgt dat je opleiding langer duurt. Ook is het mogelijk om aangepaste opdrachten te maken die wel uitgevoerd kunnen worden.

   • Indien de stagiaire wordt gevraagd te komen helpen in cruciale sectoren buiten de BPV om: studenten kunnen, ook wanneer hun stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger bijvoorbeeld in een zorginstelling werkzaam zijn. Voor deze (arbeids-)relatie dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en de student, zoals met betrekking tot aansprakelijkheid.
  • BOL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, dit wordt bepaald door de organisatie van het bedrijf waar je meeloopt of je school. Als zij het toestaan, doen zij dit volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 
  • Buitenlandstages: voor stagiaires in het buitenland is het advies om de stage eerder te beëindigen en naar Nederland terug te keren. Indien de student weigert terug te keren, ligt de verantwoordelijkheid voor deze keuze bij de student (op voorwaarde dat de student meerderjarig is).
  • Als de beroepspraktijkvorming (BPV) eerder wordt stopgezet als gevolg van de Coronacrisis, is het aan het onderwijsteam om te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat je al je uren gemaakt hebt. Daarbij kan ook gekeken worden naar resultaten uit eerdere stages of naar andere (praktijk-)opdrachten.Het is natuurlijk ook mogelijk om de beroepspraktijkvorming (later) in te halen.
  • Als voor de student een vervangende stageplek nodig is, kunnen studenten, ouders of de school een melding doen bij SBB. Een adviseur van SBB kijkt dan samen met de school of er een vervangende, geschikte stageplek in de buurt beschikbaar is. Als ook dat echt onmogelijk is, zal de beroepspraktijkvorming toch (later) ingehaald moeten worden, ook als dat zorgt dat je opleiding langer duurt.

Update

Mbo scholen geven tot 15 juni 2020 onderwijs op afstand en zijn alleen open voor examens en begeleiding voor kwetsbare studenten.

Als het virus onder controle blijft gaan mbo scholen deels open. Praktijklessen in praktijklokalen en toetsen buiten de examens kunnen weer doorgaan op school. De scholen blijven dus open voor examenstudenten en kwetsbare leerlingen zoals eerder al. Hierbij worden alle richtlijnen van het RIVM aangehouden, dus het zal niet gaan zoals voorheen.

Doorstroom mbo naar hbo 

Als je in je laatste jaar zit en van plan was de overstap te maken naar het hbo, hebben wij hier nog extra informatie over de doorstroomprocedure:

  • De meerderheid van mbo-4-studenten zal naar verwachting hun diploma voor de zomer halen. Dit zal echter niet voor alle studenten gelden.
  • Voor de mbo-4 student, die door wil stromen naar een AD- of hbo-opleiding, nog een beperkt deel van de mbo-opleiding moet afronden en vanwege een mogelijk verlaat diploma besluit formeel niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, geldt dat deze tot 1 januari 2021 de mogelijkheid heeft om het mbo-4-diploma te bepalen en vanaf 1 september 2020 wel kan beginnen aan de studie in het hoger beroepsonderwijs.
  • Studenten die hier aan voldoen worden tot 1 januari 2021 door de mbo-school passend begeleid en ondersteund bij het behalen van hun diploma. Zodra de student zijn mbo-diploma haalt, vindt de formele inschrijving in het hbo plaats. Verdere informatie volgt.
  • Mbo-studenten die per aankomend studiejaar met een opleiding beginnen op het hbo, maar hun mbo-4 opleiding door de Coronacrisis nog niet hebben afgerond blijven ingeschreven in het mbo. Zodra het diploma is behaald, uiterlijk voor 1 januari 2021, vindt inschrijving in het hoger onderwijs plaats.

Dit vind je misschien ook interessant

Corona maatregelen BBL Opleiding
corona maatregelen examenuitslag
Van mbo naar hbo
corona maatregelen staatsexamen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.