De toekomst van het mbo door de ogen van politici

Verkiezingen mbo

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, is het essentieel aandacht te besteden aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dat een sleutelsector vervult binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het mbo herbergt de meeste schaarse beroepen, met name in technische en zorgsectoren, waar de vraag naar gespecialiseerde vakmensen zoals technici en verpleegkundigen hoog is. De standpunten van politieke […]

Arbeidsmarkt-uitdagingen binnen de zorg

Zorg en personeelsschaarste zijn helaas nauw met elkaar verbonden en vormen een grote uitdaging voor de zorgsector. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze problematiek zoals de vergrijzing, de toenemende zorgcomplexiteit, concurrentie van andere sectoren waar betere arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden zijn plus een negatief imago. De grote vraag blijft dus hoe je als zorgorganisatie […]

SEO onderzoek PlaytoWork

SEO Economisch Onderzoek (hierna te noemen als SEO) heeft onderzoek verricht bij PlaytoWork naar de verschillende tools die werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond ondersteunen met het vinden van een baan. SEO heeft hiervoor de werking van het PlaytoWork skills-based-matching platform onderzocht. Lees hier het artikel en het volledige rapport. Werkwijze PlaytoWork PlaytoWork is een platform […]

CV: een achterhaald concept

Deze huidige krapte op de arbeidsmarkt houdt volgens het SCP naar verwachting nog maar liefst twee decennia aan. Er zal op een andere manier gekeken moeten worden naar de manier van solliciteren. Werkgevers zullen wel moeten meegaan met de nieuwe trends in recruitment. Tot op heden is er nog weinig animo, maar er is beweging. […]

Hackathon op 20 april: hoe verbeteren we het mbo-imago?

Hackathon op 20 april: hoe verbeteren we het mbo-imago? Op 20 april organiseren we een hackathon om samen met studenten, docenten, HR professionals, recruiters en ambtenaren op zoek te gaan naar de beste creatieve oplossingen om het imago van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren. Het doel is om concrete handvatten te bieden om de beperkingen […]

Webinar: Hoe werft Nederlands mbo-opgeleiden?

Gratis Webinar: Resultaten van het onderzoek Het werven en selecteren van mbo-werkzoekenden en -stagiairs is van groot belang voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie als geheel. Het is dan ook belangrijk om te begrijpen hoe dit proces verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom heeft het skill-based matchingplatform PlaytoWork onderzoek gedaan naar mbo-banen en […]

Operators: uitdagingen en kansen

In de procestechniek is volop werk. Er is met name vraag naar procesoperators en productiemedewerkers. Een operator functie is vaak nodig in hoge volumes om de hoeveelheid werk te kunnen opvangen. Machines draaien in veel gevallen 24/7 – het is een hele uitdaging om deze vacatures consistent te vervullen. Dit artikel refereert aan de uitdagingen […]

Mbo-onderzoek: ghosting tijdens de sollicitatieprocedure

Dit keer vroegen we aan totaal 718 sollicitanten wat ze ervan vinden als een sollicitant zonderbericht niet komt opdagen, het zogenaamde ‘ghosten’. We vroegen ook of ze het zelf wel eenshebben gedaan. Zo’n 423 sollicitanten (58,9%) gaven antwoord op deze Snapshot-vraag. Sollicitanten doen wat ze vinden De overgrote meerderheid vindt het niet netjes en zal […]

Mbo-onderzoek: duur van oriëntatiegesprek

Hoe lang is het geleden dat we voor ieder gesprek 60 minuten in onze agenda vrij hielden? En hoeveel tijd is daarmee wel niet verloren gegaan, omdat dit nu eenmaal de norm was? Hoe lang moet een eerste kennismakingsgesprek duren volgens mbo-werkzoekenden? We vroegen dit aan totaal 582 sollicitanten – 336 sollicitanten (58%) gaven antwoord […]

Mbo-onderzoek: wat is de belangrijkste reden dat je openstaat voor een nieuwe baan?

PlaytoWork Snapshots Dit keer vroegen we aan totaal 959 sollicitanten wat de belangrijkste reden is om open te staan voor een nieuwe baan? Zo’n 482 sollicitanten (50,3%) deden mee aan deze Snapshot. Resultaten onderzoek De helft (50%) van de deelnemende sollicitanten geeft aan dat er te weinig uitdagingen zijn binnen hun huidige baan. Iets minder […]