PlaytoWork Snapshots van de wereld van mbo-sollicitanten: Kunstmatige intelligentie

Al ruim twee jaar schrijven we regelmatig over actuele kengetallen binnen de wereld van mbo-sollicitanten. We presenteren dit in unieke mbo-snapshots. De data is afkomstig uit onze eigen sourcing- en selectieactiviteiten. We inventariseren, analyseren, rapporteren en delen deze informatie gratis met als doel de wereld van de mbo-opgeleiden en de professionele mbo-recruiter een beetje mooier […]

PlaytoWork Snapshots: Hoeveel wil je meer verdienen in een nieuwe baan?

PlaytoWork Snapshots op de wereld van mbo-sollicitanten! Al twee jaar schrijven we regelmatig over actuele kengetallen over mbo-sollicitanten. We presenteren dit in unieke mbo-snapshots. De data is afkomstig uit onze eigen sourcings- en selectieactiviteiten. We inventariseren, analyseren, rapporteren en delen deze informatie gratis met als doel de wereld van de mbo-opgeleide mens en de professionele […]

Start van de snapshots 2024: ”One small step for man, one giant leap for mankind!”

Het was even stil op Linkedin. Nou ja, stil.., relatief stil. Dit viel op en we kregen er zelfs vragen over. Waarom waren we minder actief dan gewoonlijk? Is LinkedIn niet relevant voor de mbo-arbeidsmarktactiviteiten van PlaytoWork? Het antwoord is simpel. Zowel ik als het hele team waren erg druk, waardoor onze aanwezigheid op LinkedIn […]

De toekomst van het mbo door de ogen van politici

Verkiezingen mbo

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, is het essentieel aandacht te besteden aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dat een sleutelsector vervult binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het mbo herbergt de meeste schaarse beroepen, met name in technische en zorgsectoren, waar de vraag naar gespecialiseerde vakmensen zoals technici en verpleegkundigen hoog is. De standpunten van politieke […]

Arbeidsmarkt-uitdagingen binnen de zorg

Zorg en personeelsschaarste zijn helaas nauw met elkaar verbonden en vormen een grote uitdaging voor de zorgsector. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze problematiek zoals de vergrijzing, de toenemende zorgcomplexiteit, concurrentie van andere sectoren waar betere arbeidsvoorwaarden en carri√®remogelijkheden zijn plus een negatief imago. De grote vraag blijft dus hoe je als zorgorganisatie […]

SEO onderzoek PlaytoWork

SEO Economisch Onderzoek (hierna te noemen als SEO) heeft onderzoek verricht bij PlaytoWork naar de verschillende tools die werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond ondersteunen met het vinden van een baan. SEO heeft hiervoor de werking van het PlaytoWork skills-based-matching platform onderzocht. Lees hier het artikel en het volledige rapport. Werkwijze PlaytoWork PlaytoWork is een platform […]

CV: een achterhaald concept

Deze huidige krapte op de arbeidsmarkt houdt volgens het SCP naar verwachting nog maar liefst twee decennia aan. Er zal op een andere manier gekeken moeten worden naar de manier van solliciteren. Werkgevers zullen wel moeten meegaan met de nieuwe trends in recruitment. Tot op heden is er nog weinig animo, maar er is beweging. […]

Hackathon op 20 april: hoe verbeteren we het mbo-imago?

Hackathon op 20 april: hoe verbeteren we het mbo-imago? Op 20 april organiseren we een hackathon om samen met studenten, docenten, HR professionals, recruiters en ambtenaren op zoek te gaan naar de beste creatieve oplossingen om het imago van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren. Het doel is om concrete handvatten te bieden om de beperkingen […]

Webinar: Hoe werft Nederlands mbo-opgeleiden?

Gratis Webinar: Resultaten van het onderzoek Het werven en selecteren van mbo-werkzoekenden en -stagiairs is van groot belang voor het bedrijfsleven en de Nederlandse economie als geheel. Het is dan ook belangrijk om te begrijpen hoe dit proces verloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom heeft het skill-based matchingplatform PlaytoWork onderzoek gedaan naar mbo-banen en […]