De corona-schaamte voorbij; de corona-crisis als kans of plicht om als ondernemer anticyclisch te denken?

 In Blog

Max Boodie

Hoe zou het ze vergaan zijn? De anticyclische ondernemers en consumenten uit de vorige crises? En waren ze dapper of schaamteloos? Sociaal of asociaal? Als consument probeer ik me netjes te gedragen zonder naïef te zijn. Gedraag me alsof er mensen kijken en ik toch alleen ben. Ben dus een van die mafkezen die niet over een leegblikje heenstappen maar het oppakken en weggooien. Probeer – omdat het meestal escaleert – niet meer met iedereen die troep zomaar op straat gooi in gesprek te gaan trouwens….. Maar als ondernemer moest ik er wel weer even over nadenken. Wanneer mag of moet ik nadenken over de kansen die er ondanks alle ellende zijn. En wanneer mag ik als ondernemer deze kansen grijpen? PlaytoWork is een gegamificeerd arbeidsbemiddelingsplatform voor mbo’ers die we matchen op bijbanen, stages en ‘echte’ banen. We doen dat met 100% focus op het mbo; dus beter dan partijen die mbo’ers zien als bijvangst. En we doen dat anders dan andere; we matchen door middel van ons algoritme ook op soft skills. Immers een cv brengt je aan tafel (offline of online) bij de recruiter. Maar wie je bent bepaalt of je wordt aangenomen. O ja, en we gebruiken serious games om die softskills te ontsluiten.

We zien twee corona dilemma’s:

·       Nu goedkoop mbo’ers werven? En klanten helpen om door te selecteren?

·       Nu platform technische doorontwikkelen?

De context is dat we voor de lange termijn bijzonder veel vertrouwen hebben in ons business model maar dat de korte termijn onzekerheid allerlei scenario’s kent (zie https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/strategy-under-uncertainty?cid=eml-web).

Dilemma 1: nu doorpakken en zoveel mogelijk mbo’ers vinden en binden voor na de crisis?

De kennis die we hebben van de mbo’ers en de games zorgen ervoor dat we hen online nu al beter (en goedkoper) kunnen vinden en binden dan de markt. In de afgelopen maanden hebben we bijna 55.000 spelers op ons platform weten te krijgen. Veel organisaties zijn nu gestopt met het zoeken van mbo-vakmensen. Zelfs met de schaarse techneuten. Meer dan 500.000 mbo-studenten zitten thuis omdat de scholen dicht zijn. Als we nu investeren om deze mbo’ers aan PlaytoWork te koppelen dan zou dat met hetzelfde budget naar schatting 3-4 keer effectiever zijn. Zie ook https://www.recruitingroundtable.nl/5-redenen-om-anticyclisch-te-werven/

Dilemma 2: nu ICT-opdrachten uitvoeren tegen wellicht lagere tarieven?

Iedere maand geven we tienduizenden euro’s uit aan het onderhoud van ons platform. We hebben nog een hele lijst met nieuwe plannen en ideeën. Zo willen we bijvoorbeeld de UX van onze app aanpassen. Waar spelers nu eerst het verzoek krijgen om een beperkte set van gegevens in te vullen (via hele makkelijke dropdowns) willen we eigenlijk eerst beginnen met het spelen van een eerste spel. We willen ook nog het assessmentrapport dat de spelers gratis te zien krijgen in de PlaytoWork-App op een andere manier ontsluiten. Zodat het beter deelbaar is met de recruiters. Moeten we dit nu in de markt zetten, hard onderhandelen en ‘knijpen en zuigen’? Of blijven we bij onze ontwikkel partners en vragen we hen om mee te denken met het dillemma.

Het opschrijven heeft me zeer geholpen trouwens. Ik heb het antwoord wel klaar. Ook als ondernemer gedraag ik me alsof er mensen kijken. Wel wat ingewikkelder dan als consument want er zijn wat meer stakeholders. Niet alleen de klanten, niet alleen de kandidaten, niet alleen de medewerkers maar ook de leveranciers. Maar het principe voor ons is gelijk.

We gaan inderdaad de markt op en de mbo’ers meer nog dan hiervoor naar ons platform leiden. Naast de vacatures van onze klanten die nog steeds werven bieden we hen daarmee ook de gratis serious games die hen inzicht geven. Voor de ICT-opdrachten zal corona geen verschil maken; we blijven bij onze partners. Mooiste is dat ze vanuit die zelfde gedachte ons ook al hebben benaderd; om mee te denken dus. Ze hadden zelf ook wat last van corona-schaamte en twijfelden of het gepast was; een fatale fantasie wat ons betreft!

Deel dit
Recommended Posts

Leave a Comment

krapte op de arbeidsmarktde rol van de overheid in de coronacrisis