Examen uitslag tijdens corona

Hoe weet je of je geslaagd bent?

Examen uitslagen zijn veranderd dit jaar wegens de corona maatregelen. Zowel voor de middelbare school als het mbo. Als je niet zeker bent of je geslaagd bent, dan helpen we je graag. Hieronder hebben we alle maatregelen rondom examen uitslagen, de vavo en aanmelddatum voor nieuwe opleidingen opgesteld.

Examen uitslag

Examen uitslag centrale examens

 • Het kabinet stelt in zijn brief van 13 maart 2020 dat examinering van studenten (mbo en vavo) die dit jaar gediplomeerd kunnen worden voorrang krijgen. Voor vavo-kandidaten is examinering onmisbaar als men volgend studiejaar behaalde vakken nodig heeft voor een vervolgopleiding.
 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma krijgen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Daarbij gelden de richtlijnen van RIVM en GGD.
 • Er volgt zo snel mogelijk informatie over de nieuwe slaag-/zakregeling vo en de herkansingen.

Examen uitslag Vavo

 • De meerderheid van mbo-4-studenten zal naar verwachting hun diploma voor de zomer halen. Dit zal echter niet voor alle studenten gelden.
 • Voor de mbo-4 student, die door wil stromen naar een AD- of hbo-opleiding, nog een beperkt deel van de mbo-opleiding moet afronden en vanwege een mogelijk verlaat diploma besluit formeel niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, geldt dat deze tot 1 januari 2021 de mogelijkheid heeft om het mbo-4-diploma te bepalen en vanaf 1 september 2020 wel kan beginnen aan de studie in het hoger beroepsonderwijs.
 • Studenten die hier aan voldoen worden tot 1 januari 2021 door de mbo-school passend begeleid en ondersteund bij het behalen van hun diploma. Zodra de student zijn mbo-diploma haalt, vindt de formele inschrijving in het hbo plaats. Verdere informatie volgt.
 • Mbo-studenten die per aankomend studiejaar met een opleiding beginnen op het hbo, maar hun mbo-4 opleiding door de Coronacrisis nog niet hebben afgerond blijven ingeschreven in het mbo. Zodra het diploma is behaald, uiterlijk voor 1 januari 2021, vindt inschrijving in het hoger onderwijs plaats.

Aanmelddatum nieuwe opleiding

 • Als een leerling in het voortgezet onderwijs (de middelbare school) een diploma haalt op basis van de schoolexamens, heeft hij of zij gewoon recht op toelating in het mbo. Alsnog gaan de mbo-scholen ervan uit dat voor het einde van de zomer helder is of een leerling van het voortgezet onderwijs een diploma krijgt. We zijn in afwachting van de slaag-/zakregeling vo die hier definitief uitspraken over zal doen. Die regeling geldt ook voor vavo-leerlingen.
 • Iedereen die na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet zich zoals gewoonlijk uiterlijk voor 1 april aanmelden voor die opleiding. Dit om toelatingsrecht te hebben tot die opleiding. We stellen deze datum vooralsnog met 1 maand uit, tot 1 mei. Dit om de druk weg te halen bij opleidingsteams.
 • Door het uitstellen van de aanmelddatum met een maand kan de logistiek rond aanmelding en intake worden bekeken en kan ook helder gemaakt worden aan studenten hoe het proces en de communicatie over intake en plaatsing zal verlopen.

Dit vind je misschien ook interessant

bbl opleiding
Bol opleiding
mbo naar hbo
Nt2 staatsexamen
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.