Expertisepunt LOB vermeld PlaytoWork

 In Blog

PlaytoWork is een tool waarmee jongeren inzicht krijgen in zichzelf. Wie je bent en daarmee bewuste en beter passende keuzes maken voor studie, werk of stage is buitengewoon relevant. Daarom leent de app zich perfect voor het Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) programma binnen het vo- en mbo-onderwijs. De begeleiding van de school is gericht op het ontwikkelen van een arbeidsintensiteit van de jongere middels de vijf loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie loopbaanzelfsturing en netwerken.

PlaytoWork wordt aangedragen door het Expertisepunt LOB, een initiatief van VO-raad en MBO Raad.

Deel dit
Recent Posts

Leave a Comment

kvk innovatie top 100 PlaytoWork