Gelijk hebben of krijgen; het reptielenbrein van de CFO

 In Uncategorized

Intro

De onderwerpen ‘werving & selectie’, ‘arbeidsmarktcommunicatie’, ‘employer branding’, en ‘onboarding’ staan prominent in de top 3 van het recent gehouden HR-trendonderzoek van Berenschot, Afas en Performa HR.

Door de krappe arbeidsmarkt staan deze onderwerpen volop in de aandacht. Wel of niet voldoende personeel is van invloed op de productie en daarmee op de financiële overleving van een bedrijf. Veel organisaties zijn dus intensief bezig met het binnenhalen en binnenhouden van personeel.

CFO 

Eén van de gevolgen is ook dat er aandacht komt voor werving en selectie (en aanpalende gebieden zoals employer branding en onboarding) van het management, de hogere ‘legerleiding’. Vaak onder aanvoering van de CFO.

Nu is het zo dat er meerdere soorten CFO’s zijn. Een beetje vergelijkbaar met verschillende soorten recruiters (denk bijvoorbeeld aan bureau recruiters, corporate recruiters, de recruitment business partner, de inhouse recruiter, et cetera).

Wat kan je als recruiter nu verwachten of heb je inmiddels meegemaakt van de CFO, de vooruitgeschoven post van de hogere legerleiding. Hoe ga je daar als recruiter het beste mee om?

Onderzoekers van McKinsey hebben meerdere CFO-types gedetecteerd. Klik hier voor dit onderzoek.

Kort samengevat: de finance expert, de generalist, de performance leader en de groeikampioen. Rode draad is dat ze allemaal goed zijn in cijfers, McKinsey spreekt over de ‘numbers goeroe’. CFO’s hebben in de regel een bepaalde gedragsvoorkeur en die kan nog wel eens verschillen van de gedragsvoorkeuren van HR-specialisten. Juist deze gedragsvoorkeursverschillen zorgen voor gedoe. Voor onbegrip. Voor langs elkaar heen praten en voor tijdverlies, juist in tijden dat we, zeker als HR professionals, haast hebben om voldoende geschikte mensen binnen te halen en binnen te houden.

Hoe houd je dan de CFO tevreden? Het is iedereen namelijk te ontraden om ruzie te maken met, of geen of slechte antwoorden te geven, op vragen van de CFO. De beste strategie is: “if you cannot beat them, join them”. Een citaat dat volgens The Yale Book of Quotations stamt uit 1932 en afkomstig is van ene senator James E. Watson, die het destijds formuleerde als If you can’t lick ’em, jine ’em.

De basis is tweeledig:

 • CFO’s willen een businesscase; iets met kosten, opbrengsten en ROI’s
 • CFO’s hebben een uniek en bewonderenswaardig op risicoreductie gericht ‘reptielenbrein’.

Business cases

“Als ik als recruiter al had willen weten hoe ik een businesscase moest maken, dan was ik wel economie gaan studeren…”. Je hebt gelijk, dat zou inderdaad helpen. Maar haak nog even niet af. Wat is een business case volgens Wikipedia?

 “Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Voor CFO’s is het de sleutel om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project. Additionele informatie in formele businesscases kan zijn de achtergrond van het project, de verwachte voordelen voor de organisatie, de mogelijke opties die te overweg en zijn (met redenen voor afwijzing of acceptatie), de verwachte kosten van het project, een gap analysis en de verwachte risico’s.” 

In simpele woorden: er moet nagedacht en met name gerekend worden aan mogelijke uitkomsten van iets veranderen of niet. Als je dat goed opschrijft in termen die de CFO begrijpt en gewend is en er onder aan de streep het juiste cijfer staat, dan komt het goed.

Reptielenbrein

Het woord klinkt wellicht onaardig, maar het reptielenbrein is het oudste en meest instinctieve hersendeel. Het reguleert primaire instincten zoals voortplanting, overleven, stress en angst en vormt voor een belangrijk deel je onderbewuste systeem. Iedereen heeft het en het is ook wel bekend als de hersenstam. Echter, bij een CFO betekent het, dat alles waar hij of zij over moet beslissen ook moet passen in een spreadsheet. En dat is niet gek voor een gestructureerd denker zoals de meeste CFO’s zijn, maar wel lastig voor een recruiter die zich meestal meer als een harmoniser gedraagt. Deze termen zijn afkomstig uit het PCM-model van dr. Kahler, een klinisch psycholoog. Hij bestudeerde menselijke communicatie en bestudeerde vooral patronen in productief gedrag (succesvolle communicatie) en niet-productief gedrag (miscommunicatie).

Simpel gezegd: De ene zegt A en de ander B.

Typisch Harmoniser   

 • ‘Ik hou van…’
 • ‘Hier voel ik me goed bij’
 • Dit voelt niet prettig’
 • ‘Ik waardeer je’
 • ‘Ik voel me …’
 • ‘Fijn om bij jou te zijn’

Typisch Gestructureerd denker

 • Dus als ik het goed begrijp…’
 • ‘Waarom?’
 • ‘Wat zijn de voordelen…’
 • ‘Hoe laat wordt het opgeleverd?’
 • ‘Hoe gaan we dit aanpakken?’
 • ‘Er zijn verschillende alternatieven…….’


Vrij vertaald: Als je gelijk hebt en ook gelijk wil krijgen, pas je dan aan.Samengevat: Wil je meer impact, minder gedoe en meer ruimte? Ga aan de slag met de CFO, in lijn met het citaat van James E. Watson: “
If you can’t lick ’em, jine ’em”.

Voor meer inzicht in de verschillende types recruiter, klik hier.

Auteur: Max Boodie, co-founder en CEO van PlaytoWork
LinkedIn: linkedin.com/in/maxboodie/

Deel dit
Recent Posts
7 tips voor thuiswerken