Het mbo onderwijs komt in de problemen

 In Werkgever blog

De mbo raad trekt aan de bel, door de coronacrisis komt het mbo onderwijs in de problemen dit schooljaar en mogelijk in de jaren er na. Stages waren voor de crisis al enorm moeilijk te vinden voor de studenten, maar nu al helemaal. Daarnaast werken online lessen voor de meeste mbo studies niet, gezien het mbo onderwijs vooral uit praktijklessen bestaat. De bestuurders van maar liefst 63 mbo-scholen hebben gezamenlijk naar buiten gebracht dat ze zich zorgen maken over de voortgang en toekomst van het onderwijs.

 

Maatregelen werken niet voor het mbo

Universiteiten en hogescholen nemen colleges op en geven de lessen via Zoom, Teams of Google Meet. Studenten zijn hier natuurlijk niet blij mee nu ze geen fysiek onderwijs meer kunnen volgen. Echter werken online colleges voor theoretische opleidingen wel. Een hoop theorie krijgen ze alsnog tot zich door middel van het volgen van college en lessen op afstand. Maar voor het meer praktijkgerichte mbo-onderwijs heeft dit echter meer gevolgen.

Het volgen van praktijkles via online les is dan ook praktisch onmogelijk voor de studenten aan het mbo.  Hierdoor krijgen ze nu nog amper les in bijvoorbeeld: koken, timmeren, repareren en installatietechniek.. Gezien de studenten thuis niet voorzien zijn van de benodigde apparatuur en gereedschappen kunnen ze vanuit huis verder weinig ervaring en praktijkervaring opdoen. Hierdoor gaat er veel onderwijskwaliteit verloren in het mbo, veel meer dan bij het hbo en wo bijvoorbeeld.

 

Tekort aan stages

Het tekort aan stages is al breed uitgemeten in het nieuws, maar toch vinden we het belangrijk dit, nog steeds lopende probleem, nogmaals te benoemen.  Het tekort aan stages voor mbo’ers is nu opgelopen naar ruim 20.500 plekken. Dat zijn heel veel studenten die hun studie niet normaal meer kunnen doorlopen en binnen 3 of 4 jaar kunnen afronden. Zij lopen enorme vertragingen op en voorlopig lijkt het er dan ook op dat deze cijfers niet zullen dalen maar alleen maar blijven oplopen.. Dit is één van de grootste redenen waarom het mbo onderwijs in de problemen komt.

Het blijft dus lastig om plekken te vinden voor studenten. Scholen hebben het lang volgehouden om dit door te stromen maar er komt geen einde in zicht, er zijn oplossingen nodig. Als studenten op tijd af willen studeren moet er snel iets gebeuren. Anders zullen nog meer studenten achterstanden oplopen.

 

Mentale problemen

Alle maatregelen zorgen voor mentale druk bij zowel studenten als docenten. Er is natuurlijk nauwelijks tot geen onderling contact meer, veel studenten ervaren eenzaamheid en te weinig mogelijkheden om thuis te kunnen leren en studeren. Ze kunnen ook niet meer goed begeleid worden vanuit school, daar hebben docenten en studiebegeleiders het te druk voor momenteel door alle lessen, extra vragen en mails en het toegenomen nakijkwerk dat online les met zich meebrengt.

Natuurlijk zijn ook niet alle docenten even ervaren met het online lesgeven, dit komt de onderwijskwaliteit dan ook niet altijd ten goede. Dit alles gaat ten koste van de motivatie, kwaliteit van het mbo en ook de waarde van hun mbo-diploma als ze weinig praktijkervaring op hebben gedaan.  Kort gezegd, studenten krijgen niet het onderwijs dat ze verdienen en waar ze voor betalen.

 

Wat is de oplossing

De overheid heeft inmiddels al 65 miljoen euro beschikbaar gesteld om de achterstanden van studenten te verhelpen. Hiervan zijn inhaal programma’s opgesteld in bijvoorbeeld de herfstvakantie, maar het lijkt dat dit bedrag niet genoeg is om het tij te keren voor het mbo.

Het mbo onderwijs komt in de problemen, scholen lopen vast in de mogelijkheden die ze hebben om studenten een perspectief te blijven bieden. De studenten hebben studieverlenging, meer persoonlijke begeleiding en meer tijd voor persoonsvorming, persoonlijke ontwikkeling nodig. Bij docenten wordt ook gekeken naar vermindering van de werkdruk zodat ze het nog aankunnen als de chaos zo groot blijft en er wordt onderzoek gedaan naar de verdere digitalisering van de praktijklessen van het mbo.

 

Aan alle werkgevers

Het aantal stageplekken moet worden uitgebreid door bijvoorbeeld stages aan te bieden die ook in het weekend kunnen worden uitgevoerd. Bij PlaytoWork staan wij nauw in contact met het mbo en werkgevers en verbinden wij studenten aan een mooie baan en/of stage. Wij zijn druk bezig om ze hierin te helpen maar er zijn nog lang niet genoeg stageplekken beschikbaar voor studenten. Zoek contact met ons op en wij bespreken graag met jou verder hoe jij hierin studenten kan helpen.

 

 

Deel dit
Recent Posts
Generatie Z levert succestechnisch personeel gezocht