Impact maken door anders te zijn

 In Werkgever blog

Impact maken door anders te zijn

Elk bedrijf ambieert om impact te maken, maar impact maken is risico’s nemen. Veel bedrijven kijken liever toe, terwijl anderen in het diepe springen. PlaytoWork is zo een bedrijf dat risico’s neemt, wij maken simpelweg impact door anders te zijn. Hoe wij impact maken is uit te leggen aan de hand van onze drie unique selling points. Samen dragen zij bij om onze visie te verwezenlijken namelijk: betere carrièreperspectieven bieden voor achtergestelde individuen die leiden tot een stabielere gelukkigere samenleving. 

1. Social Enterprise

PlaytoWork is een social enterprise aangesloten bij socialenterprise.nl en we zijn in afwachting om formeel opgenomen te worden in het register van De Code Sociale Ondernemingen. Nederland kent steeds meer sociale ondernemingen, waar geld verdienen geen hoofddoel is, maar een middel om de wereld een beetje beter te maken. Ondernemingen die de principes van de Code onderschrijven bewijzen dagelijks waar zij voor staan: impact first!

  • Vooral voor corporates die op het gebied van maatschappelijk Verantwoord inkopen (MVI) actief zijn is het interessant om in te kopen bij leveranciers die zich zelf social enterprise mogen noemen. Maatschappelijk verantwoord inkopen betekent dat bij de inkoop van producten en diensten de effecten op het milieu en op sociale aspecten meegenomen worden. Bij MVI zijn de drie P’s van People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst) in balans. Het wordt daarom ook wel duurzaam inkopen genoemd.

2. Inclusief werven

Er zijn inmiddels verschillende elementen onderdeel van inclusief werven. Niet alleen maar op gender of een arbeidshandicap (geestelijk of lichamelijk) maar steeds vaker ook op gebied van geaardheid of etniciteit. Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Vast staat dat sollicitanten met een migratieachtergrond minder kans maken om voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd te worden dan hun concurrenten zonder migratieachtergrond.

  • Het algoritme van het PlaytoWork platform houdt bij het matchen van een kandidaat en een vacature alleen rekening met de harde en zachte eisen van de vacature en de harde en zachte eigenschappen, zonder aanziens des persoon. PlaytoWork wordt daarom ook gezien – onder andere door onderzoeker dr. Artie Ramsodit – als innovatief instrument om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.

Voor veel organisaties die willen voldoen aan de wetgeving.

3. Soft skills/ 21e eeuwse vaardigheden

Zowel in het (mbo)onderwijs als bij werkgevers is er veel aandacht voor het onderwijs c.q. de medewerker van de toekomst. De discussies richten zich onder meer op de vraag welke kennis en vaardigheden van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e-eeuwse vaardigheden ook wel softskills genoemd. Het betreft vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en gedrag die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving.

  • De games van PlaytoWork (mini assessments) zorgen voor inzicht in de softskills van kandidaten en dit inzicht kan gebruikt worden voor selectie maar ook voor de doorontwikkeling van mbo-kandidaten. Zeker als het gaat om vacatures waarbij klantcontact centraal staat kan op efficiënte en voor de kandidaat prettige wijze vastgesteld worden of klantgericht gedrag (in aanleg) aanwezig is.

De meeste traditionele assessments zijn gebaseerd op vragenlijsten die voor veel mbo’ers te hoogtalig zijn en daarom ongeschikt of te duur. Als u meer wilt weten over dit onderwerp, lees dan onze blog over carrièretesten die niet aansluiten op de mbo doelgroep.

Impact maken door anders te zijn

PlaytoWork helpt sinds 2016 mbo’ers aan een passende baan met behulp van gegamificeerde assessments.

Mbo’ers zijn veel meer waard dan wat er op een diploma staat benoemd. Daar kijken we alleen naar de hardskills en niet naar de softskills die steeds belangrijker zijn in de huidige arbeidsmarkt. Dit is een ongewenste situatie voor mbo’ers, maar ook voor werkgever die mensen willen die passen bij hun bedrijf.

Nieuwsgierig naar PlaytoWork? Kom meer te weten op onze website.

Deel dit
Recommended Posts
whatsapp solliciteren