Innovatief en creatief mbo personeel werven voor (tijdelijke) banen in tijden van het coronavirus.

 In Werkgever blog

Het lijkt al een eeuwigheid maar het is eigenlijk pas een paar dagen de werkelijkheid. De economie heeft enorm last van het coronavirus. Sinds een paar dagen hebben maatregelen om het gevaar in te dammen ons land plat gelegd. Scholen zijn dicht en mensen werken thuis. Ook alle mbo-instellingen hebben hun deuren gesloten. Meer dan 500.000 mbo’ers zitten op dit moment thuis. Hoewel generatie Z vorige week op instagram nog massaal onder berichten van NOS op 3 reageerde dat de scholen dicht moesten, zullen ze snel van een koude kermis thuiskomen. Deze groep zal snel merken dat school en werk een belangrijk deel van ieders leven in vult. Ze zullen graag weer naar school of desnoods aan het werk willen gaan. Van dit laatste moeten we gebruik maken want zoveel kundige vakmensen in opleiding zijn een enorme potentie in deze onzekere tijden.

Aan de ene kant heeft de crisis de vraag naar arbeid in veel sectoren doen afnemen. Maar er zijn nog steeds sectoren waar de vraag onverhinderd hoog blijft of soms groter wordt vanwege de ophokplicht waaraan we ons onderwerpen. En waar deze jongeren juist nu extra hard nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levensmiddelen industrie, koeriers, callcenters, de logistieke sector en natuurlijk de zorg. Het zal je niet ontgaan zijn, in tijden van crisis zijn er plots veel handen nodig in deze sectoren. Veel mensen moeten bijspringen. In deze uitzonderlijke situatie zitten veel van deze potentiële werknemers ziek thuis.

De vraag is alleen, hoe bereik je deze doelgroep?

Dat generatie Z veel op sociale media zit hoeven we jou niet uit te leggen. Het internet gebruik beleeft enorme pieken nu de meeste mensen thuis zitten. Jongeren bingewatchen wat af. De juiste boodschap afleveren is key. De kennis over de doelgroep heeft PlaytoWork in de afgelopen jaren verzameld. Daarnaast hebben wij al 55.000 mbo’ers in onze database zitten die pre-gekwalificeerd zijn met soft skills. Vanuit deze database kunnen wij direct beschikbare kandidaten voorstellen aan de bedrijven waar ze het hardst nodig zijn.

Gezien de urgentie worden veel schakels uit het proces gehaald en is het proces zoveel mogelijk online. Al jaren bereiken wij via verschillende kanalen de 500.000 studerende mbo’ers. Juist nu komt die ervaring beter van pas dan ooit tevoren. Deze handen komen op dit moment vrij. Veel bedrijven willen deze groep bereiken maar door alle crisis management die nog steeds plaats vindt weten zij de middelen niet te vinden. Met PlaytoWork zijn wij momenteel al hard bezig aan het bereiken van deze doelgroep.  Als social enterprise zet PlaytoWork dan ook alle mogelijke middelen in om deze mensen zo snel mogelijk aan het werk te helpen en daarmee de kritische sectoren zoveel mogelijk te ontlasten.

Jouw droomkandidaat zit thuis

Daarnaast zijn er uiteraard genoeg beroepsgroepen waar de urgentie minder hoog is. Echter moet je je bedenken dat de kandidaat voor jouw openstaande vacature hoogstwaarschijnlijk thuis zit. Dit betekent dat hij alle tijd heeft om zicht te oriënteren op een nieuwe baan. Daarnaast zullen veel van je “concurrenten” nu niet aan het werven zijn. De sollicitatie volledig online laten verlopen is mogelijk. Het sollicitatiegesprek kan bijvoorbeeld online plaats vinden. Wij bieden onze kandidaten ook hulp bij het online solliciteren, zo schreven we een aantal tips over het voeren van een online sollicitatiegesprek via skype, facetime of zoom. Verder is het belangrijk om duidelijke afspraken met de kandidaat te maken. Geef ze een duidelijk tijdspad van de sollicitatie mee.

Crisistijden vragen om innovatie en creativiteit

Normaal zal deze tijd nooit worden, maar nu we ons steeds beter weten aan te passen aan deze crisistijd verschijnen er ook tal van creatieve ideeën. Mensen en bedrijven weten elkaar beter te vinden dan ooit. Mensen aan het werk krijgen in de sectoren waar de nood hoog is, is nu dan ook topprioriteit. Als PlaytoWork werken wij hard om ons steentje bij te dragen. Onze kennis kan bijdragen in het activeren van de minimaal 500.000 mbo’ers die momenteel onverhoopt thuis zitten. Met het profiel van PlaytoWork zien wij direct waar deze groep het beste aan de slag kan.

Heeft jouw bedrijf in tijden van de coronacrisis direct handjes nodig? Neem dan eens contact met ons op zodat we kunnen kijken hoe wij onze database en kennis voor jouw bedrijf kunnen inzetten!

Deel dit
Recommended Posts

Leave a Comment

Weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt