Mbo Onderzoek: Heb je ooit een carrière als zzp’er overwogen?

Veerle

10 aug 2022

PlaytoWork Snapshots

zzp mbo onderzoek

We vroegen aan in totaal 1681 sollicitanten of ze ooit een carrière als zzp’er hebben overwogen. In totaal gaven 885 sollicitanten – dat is 53% antwoord op deze vraag. 

Het merendeel (40%) geeft aan dat ze dat nog nooit heeft overwogen. Iets meer dan een kwart (28%) geeft aan dat wel eens te overwegen en 13% geeft aan dat best vaak te overwegen. Bijna een op de vijf (19%) van de sollicitanten geeft aan of in het verleden als zzp’er gewerkt te hebben (11%) of nu als zzp’er te werken (8%).

In totaal staat dus 60% van de sollicitanten open voor een zzp-constructie. En dat terwijl veel werkgevers vooral mbo-vacatures eerst via een flexibele arbeidsovereenkomst willen invullen en daarvoor naar een uitzender of detacheerder gaan. Op basis van deze data zou het inhuren van een toekomstige werknemer via een zzp-constructie een prima eerste stap kunnen zijn. Natuurlijk zitten er allerlei haken en ogen aan het inhuren van zzp’ers. Maar als je dit voor een korte tijd wil doen dan zijn er kortweg drie manieren (zie www.kvk.nl):

  • Rechtstreeks. De zzp’er wordt zonder tussenkomst van een andere partij ingehuurd. Let op dat je goede afspraken maakt over de werkrelatie. Ga na of je een modelovereenkomst wilt gebruiken. Zo voorkom je dat de belastingdienst dit eventueel ziet als ‘schijnzelfstandigheid’ en je onverwacht loonbelasting en sociale premies moet betalen.
  • Via een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een detacheringsbureau. Deze huurt een zzp’er in en verhuurt deze aan jou. De zzp’er factureert aan de intermediair.
  • Via een payrollbedrijf. Het payrollbureau betaalt de zzp’er.

Ook de sollicitant moet een aantal zaken regelen als de stap naar zzp’er moet worden gezet (zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie). En natuurlijk kan de kandidaat als de zzp-status eenmaal is bereikt besluiten om als zzp’er actief te blijven en niet in vaste dienst te komen. Met deze uitkomst en in deze markt zouden organisaties dit echter zeker moeten overwegen vinden wij. Het nadeel is dat veel recruiters niet over flex of zzp-constructies gaan en daar te weinig kennis of tijd is om het aan te leren.

Samengevat:

  • Zo’n 60% van de mbo- sollicitanten zou een zzp-constructie overwegen indien aangeboden
  • Voor 40% van de sollicitanten geldt dat ze alleen geïnteresseerd zijn in een vaste baan.
  • Veel recruiters gaan niet over de flexibele schil of inhuur waardoor flex als instroomkanaal te weinig aandacht krijgt.

Over PlaytoWork Snapshots

Twee wekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kentallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Immers hoe de recruiter dit wil is veelvuldig beschreven en onderzocht maar betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is schaars, net zo schaars als goede mbo’ers. 

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – we noemen het snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kentallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!