Mbo Onderzoek: Waar kijken mbo’ers als eerste naar bij het vergelijken van vacatures?

Veerle

18 mei 2022

PlaytoWork Snapshots

Waar kijken mbo’ers als eerste naar bij het vergelijken van vacatures?

We vroegen aan in totaal 782 sollicitanten op mbo-vacatures waar ze bij het bekijken van een vacature het eerste op letten. Van de benaderde groep gaven 329 sollicitanten – dat is 42% – antwoord. Zo’n 62% van de sollicitanten geeft aan als eerste naar de vacatureomschrijving en functienaam te kijken. Het salaris en andere arbeidsvoorwaarden is voor 23% het eerste waar ze naar kijken. Iets meer dan 7% kijkt als eerste naar de website en de uitstraling, ruim 5% let op naamsbekendheid en afgerond 2% kijkt of er bij de werkgever een bekende werkt.

Waar kijken mbo’ers als eerste naar bij het vergelijken van vacatures

Dat sollicitanten als eerste naar de vacatureomschrijving kijken is geen verrassing, je wilt als sollicitant immers weten wat je moet doen. Echter is de vacatureomschrijving zo duidelijk dat de sollicitant dat inzicht heeft? Of helpt het bijvoorbeeld om een beschrijving te maken van een gemiddelde werkweek? Dat kandidaten naar functienaam kijken is voor ons logisch, daarom testen wij ook altijd synoniemen van functienamen en we meten dan vaak grote verschillen. 

Dat het salaris na deze logische eerste voorkeur als tweede volgt ook dat is voor ons bekend terrein. We zien dat vacatures waar het salaris vernoemd is tot 100% beter converteren dan vacatures waar salaris niet genoemd is. Opvallend dat veel organisaties salaris niet opnemen in de vacature. Ons advies – zeker voor mbo – is om dat wel te doen! Van mbo’ers is bekend dat ze weinig tot geen gebruik maken van netwerk-technologie zoals LinkedIn. Maar dat er zo weinig onderzoek gedaan wordt naar of er mensen werken bij de baan waar je wilt werken dat verbaasde ons ook. 

Tenslotte de uitkomst of naamsbekendheid relevant is of niet. Als we zien hoeveel energie en middelen er in Employer branding worden gestopt dan zou je verwachten dat kandidaten daar ook naar kijken. Bij mbo’ers is dat – zo blijkt uit ons onderzoek – slechts 5%. Wellicht een reden om nog eens naar de businesscase voor employer branding projecten te kijken?

Samengevat:

  • Hoe duidelijker de vacature omschrijving hoe beter en ook de juiste functienaam is relevant voor de mbo-sollicitant.
  • Benoem arbeidsvoorwaarden zoals salaris altijd in de vacature.
  • Mbo’ers maken weinig tot geen gebruik van hun netwerk om aan een baan te komen.
  • Employer branding en naamsbekendheid van de werkgever zijn minder relevant voor mbo’ers. 

Over PlaytoWork Snapshots

Twee wekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kentallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Immers hoe de recruiter dit wil is veelvuldig beschreven en onderzocht maar betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is schaars, net zo schaars als goede mbo’ers. 

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – we noemen het snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kentallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!