Mbo Onderzoek: “Wat is de reden dan je op zoek bent naar een andere baan?”

Veerle

25 apr 2022

PlaytoWork Snapshots

Wat is de reden dan je op zoek bent naar een andere baan?

Twee wekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kentallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candiate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Immers hoe de recruiter dit wil is veelvuldig beschreven en onderzocht maar betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is schaars, net zo schaars als goede mbo’ers. 

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – we noemen het snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kentallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Dit keer was de vraag onderdeel van stap 1: wat is de reden dan je op zoek bent naar een andere baan?

reden op zoek naar een baan

We vroegen aan in totaal 581 sollicitanten wat de reden is dat ze op zoek zijn gegaan naar een andere baan, 319 sollicitanten (55%) gaven antwoord. En wat blijkt, 40% heeft nu geen baan en zoekt een baan. Opgeteld 29% zit op de verkeerde plek want heeft geen plezier in de huidige baan (9%), kan niet doorgroeien (9%), wil meer of minder uren gaan werken (8% en respectievelijk 2%) maar dat kan niet of kan niet goed met zijn of haar leidinggevende overweg (1%). Zo’n 17% van de ondervraagden heeft een baan maar wil een heel ander vak gaan doen en 12% wil simpel weg meer gaan verdienen. Tenslotte is voor 2% het woon-werk verkeer de reden.

De 319 respondenten kregen de optie om een antwoord aan te vinken. Met de dagelijkse berichtgeving dat er een enorme krapte is op de arbeidsmarkt zou je veronderstellen dat het merendeel van de sollicitanten een baan zou hebben. Echter omdat het merendeel van de sollicitanten die wij weten te bereiken zogenaamde latent werkzoekenden zijn is dit hoge aantal te verklaren en een positief gegeven voor iedereen die duurzaam op zoek is naar direct beschikbare sollicitanten. Vanuit onze eigen ervaring weten we dat latent werkzoekenden wel een andere benadering vragen. Zij moeten immers nog meer verleid worden dan actief werkzoekenden.

Dat 29% een baan heeft maar toch weg wil is een cijfer dat overeenkomt met andere onderzoeken waarbij een derde van de werknemers ontevreden is over de werksituatie – dus zonder dat het over salaris gaat. Want dat blijkt maar 12% te zijn. Maar als we ontevredenheid over de werksituatie optellen bij het percentage respondenten dat vertrekt omdat ze heel iets anders willen gaan doen dan zit 46% van de respondenten op de verkeerde plek. Dit komt overeen met een recent onderzoek van Personio.

Samengevat:

  • 40% heeft geen baan en dat is onverwacht in deze krappe arbeidsmarkt
  • 46% zit op de verkeerde plek dat lijkt een strutcureel matchingsprobleem.
  • 12% wil meer gaan verdienen en blijkbaar kunnen de salarisschalen dat niet aan?
  • 2% wil minder woon-werk verkeer; dit lijkt minder ooit door de mogelijkheid om hybride werken.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!