CV: een achterhaald concept

Veerle

11 apr 2023

Deze huidige krapte op de arbeidsmarkt houdt volgens het SCP naar verwachting nog maar liefst twee decennia aan. Er zal op een andere manier gekeken moeten worden naar de manier van solliciteren. Werkgevers zullen wel moeten meegaan met de nieuwe trends in recruitment. Tot op heden is er nog weinig animo, maar er is beweging. Mondjesmaat begint de noodzaak van een CV naar de achtergrond te verdwijnen. Hierdoor verloopt het sollicitatieproces dermate sneller en stoot je geen werkzoekenden af die een sollicitatiebrief en/of motivatie plus het hebben van een (bijgewerkt) CV als een drempel ervaren.


Menselijke oplossingen

Veel sectoren die nu al te weinig personeel hebben, vervullen belangrijke maatschappelijke functies of zijn betrokken bij de grote transities van dit moment, zoals bijvoorbeeld de energietransitie. Volgens het SCP wordt er voornamelijk gekeken naar economische of financiële maatregelen. Dit terwijl de oplossing juist ook gezocht kan worden vanuit een sociaal maatschappelijk, meer menselijk, perspectief.

PlaytoWork weet al langere tijd kandidaten te werven zonder CV. Ook blijkt uit intern onderzoek onder de mbo-doelgroep dat velen geen (bijgewerkt) CV hebben. Het kan een sollicitatieproces dermate stagneren als er gefixeerd wordt op het laten zien van een CV. Hierin valt nog veel terrein te winnen.


Ambitie en motivatie

Recruitment specialist Jeanne Vermeulen legt in een blog van Lef Recruitment uit dat je de drempel verlaagt om te solliciteren zonder CV. Je legt de focus van een sollicitatiegesprek op ambitie en motivatie. Hierdoor krijgt iedereen dezelfde kans. Kijken naar de toekomst in plaats van naar het verleden.

Bij sommige rollen blijven hard-skills wel heel belangrijk (zoals een bepaalde talenknobbel of kennis van financiën). PlaytoWork legt de focus bij het solliciteren juist op deze harde eisen. Kandidaten melden zich aan via een landingspagina. Hierop staan een aantal harde eisen (dit kan oplopen tot ongeveer 5). Door middel van vragen wordt duidelijk of een kandidaat ‘doorgaat’ of niet. Dit vereenvoudigt het sollicitatieproces enorm. Als een kandidaat door de harde eisen geschikt blijkt te zijn, spreekt de recruitmentafdeling van PlaytoWork de kandidaat persoonlijk. Indien een match dan wordt een kandidaat doorgezet naar de klant. Dit scheelt een werkgever/recruitmentafdeling gigantisch veel werk.


Durf het aan!

In de Verenigde Staten is het recruiten zonder CV grootschalig toegepast bij The Body Shop. Dit artikel van de Harvard Business Review refereert aan de succesvolle pilot die deze cosmetische groothandel heeft ingezet in één van hun warehouses. Gedurende de vakantieperiode heeft de locatie in Raleigh, North Carolina, gemiddeld zo’n 200 arbeiders nodig. Recruitment vroeg maar drie vragen: mag je in de VS werken, kan je 8 uur lang op je voeten staan en kan je 50 pounds tillen. Het resultaat was dat de posities veel sneller werden vervuld, er 60% minder verloop onder seizoensmedewerkers was en de overall productiviteit toenam met 13%.

Dit is precies hoe PlaytoWork te werk gaat. Er wordt met de klant bepaald wat de harde eisen zijn en off we go! Soms zijn het slechts 2 of 3 harde eisen die een klant stelt, soms zijn het er iets meer, rond de 5. Het is een simpel en een buitengewoon effectieve manier van kandidaten werven.

Durft jouw bedrijf het aan?

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!