Verkiezingen mbo

De toekomst van het mbo door de ogen van politici

Tom Lugthart

21 nov 2023

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, is het essentieel aandacht te besteden aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), dat een sleutelsector vervult binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. Het mbo herbergt de meeste schaarse beroepen, met name in technische en zorgsectoren, waar de vraag naar gespecialiseerde vakmensen zoals technici en verpleegkundigen hoog is. De standpunten van politieke partijen over het mbo zijn daarom cruciaal, niet alleen voor organisaties zoals PlaytoWork, maar voor de gehele economie.

VVD: Levenslang Leren en Omscholing

De VVD ziet de noodzaak van levenslang leren en benadrukt het belang van toegankelijkheid tot opleidingen voor werkenden, inclusief die van mbo’s. Dit standpunt weerspiegelt een dynamische visie op de arbeidsmarkt en onderwijs.

CDA: Persoonlijk Ontwikkel Budget voor Iedereen

Het CDA introduceert het idee van een Persoonlijk Ontwikkel Budget voor alle werknemers en werkzoekenden. Dit zou de deuren openen voor continue ontwikkeling en snelle integratie in leer-werktrajecten, met een duidelijke rol voor mbo, hbo en wo.

ChristenUnie: Pact voor Levenslang Leren

De ChristenUnie streeft naar een ‘pact voor levenslang leren’ met persoonlijke ontwikkelbudgetten. Dit benadrukt het belang van levenslange educatie voor alle Nederlanders.

D66: Openbare Leermogelijkheden en Leerbudgetten

D66 stelt voor om ‘publieke’ leermogelijkheden te bieden op mbo-scholen en introduceert het concept van leerbudgetten. Ze pleiten ook voor salarisverhogingen voor docenten op mbo-scholen, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Forum voor Democratie: Ambachtstitel voor Vakmanschap

FvD doet een interessant voorstel door de ambachtstitel te introduceren ter bevordering van het aanzien van vakmanschap, wat indirect de waardering voor mbo-opleidingen zou verhogen.

SP: Gratis Opleiding en Meer Waardering voor MBO’ers

De SP wil het lesgeld voor MBO-studenten afschaffen en pleit voor meer waardering voor MBO’ers, onder andere via bonussen.

GroenLinks/PvdA: Soepele Overgang en Gelijke Kansen

Deze partijen leggen de nadruk op een soepele overgang van vmbo naar mbo en willen dat mbo-studenten gelijke mogelijkheden krijgen als hun tegenhangers in andere onderwijssectoren.

PVV: Versterken van de Onderwijskolom

De PVV wil de onderwijskolom versterken met doorlopende leerlijnen en streeft naar gelijke behandeling van mbo-studenten, inclusief toegang tot studentenvoorzieningen.

NSC: Beroepsonderwijs als Volwaardige Optie

Nieuw Sociaal Contract beoogt het beroepsonderwijs te positioneren als een volwaardige route naast de academische lijn, wat de status van het mbo onderwijs zou verhogen.

Conclusie

Duidelijk is dat de politieke partijen het belang van het mbo onderkennen en diverse voorstellen doen om het onderwijs en de waardering voor mbo-studenten te verbeteren. Gezien het feit dat veel schaarse beroepen zich op mbo-niveau bevinden, is het duidelijk dat de toekomst van het mbo nauw verbonden is met de behoeften van de arbeidsmarkt. De aangedragen beleidsvoorstellen en initiatieven beloven het mbo verder te versterken, waardoor het beter kan inspelen op de groeiende vraag naar gespecialiseerde vakmensen. Dit is een positieve ontwikkeling voor zowel mbo-studenten als de gehele economie, waarbij de nadruk ligt op de onmisbare rol van het mbo in het vormgeven van de toekomstige beroepsbevolking.

Meer weten over slimmere sourcing en matching van vakmensen? Bekijk onze werkgeverspagina.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!