Hackathon op 20 april: hoe verbeteren we het mbo-imago?

Op 20 april organiseren we een hackathon om samen met studenten, docenten, HR professionals, recruiters en ambtenaren op zoek te gaan naar de beste creatieve oplossingen om het imago van het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren. Het doel is om concrete handvatten te bieden om de beperkingen en kansen voor het mbo aan te pakken. Het resultaat van de hackathon zijn acties die we met elkaar in de praktijk gaan realiseren.

De hackathon maakt gebruik van de resultaten van het grootschalige mbo-benchmark onderzoek naar recruitment voor mbo-banen en mbo-stages van PlaytoWork. Het programma bestaat uit verschillende break-out sessies en presentaties, waarbij we de focus leggen op probleemverkenning en verdieping, oplossingen en het opschrijven van deze oplossingen voor de presentatie. Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige borrel.

We zijn serieus op missie en jouw hulp kunnen we hierbij heel hard gebruiken. Ben jij net zo enthousiast als wij? Meld je dan nu aan! Ken je iemand die hierbij moet zijn? Meld diegene dan ook aan tegelijkertijd met jouw eigen aanmelding.

Programma

12:45 – 13:00     : Inloop

13:00 – 13:15     : Opening Hackathon

13:15 – 13:45     : Presentatie van het mbo-onderzoek

13:45 – 14:00     : Uitleg hackathon

14:15 – 15:00     : Break-out sessie 1 – Probleem verkenning

15:00 – 15:45     : Break-out sessie 2 – Probleem verdieping

15:45 – 16:15     : Break-out sessie 3 – Oplossing & opschrijven voor presentatie

16:30 – 17:00     : Presentaties

17:00                   : Einde officiële programma

17:00 – 19:00     : Borrel

Mocht je nog vragen hebben, verstuur dan een mail naar veerle@playtowork.nl