Dit keer vroegen we aan totaal 718 sollicitanten wat ze ervan vinden als een sollicitant zonder
bericht niet komt opdagen, het zogenaamde ‘ghosten’. We vroegen ook of ze het zelf wel eens
hebben gedaan. Zo’n 423 sollicitanten (58,9%) gaven antwoord op deze Snapshot-vraag.

Sollicitanten doen wat ze vinden

De overgrote meerderheid vindt het niet netjes en doet het ook niet (84% vs. 86%). Zo’n 8,3% van de
sollicitanten vindt het prima en een deel daarvan (6,4%) heeft dat zelf ook gedaan. Wat sollicitanten
vinden komt overeen met wat ze doen. Een kleine 8% heeft geen mening en/of geeft geen antwoord.
We doen een kleine aanname en stellen dat dus ongeveer 15% van de sollicitanten in staat is om te
‘ghosten’. Dat betekent ongeveer 1 op de 7 sollicitanten! Voor ons een reden om door te vragen of
er überhaupt goede redenen bestaan om een sollicitatiegesprek ‘last minute’ af te zeggen.

 

Redenen voor afzegging

Aan dezelfde sollicitanten vroegen we of er überhaupt goede redenen bestaan om een
sollicitatiegesprek ‘last minute’ af te zeggen. Wellicht niet fijn voor de recruiter maar wel beter dan
‘ghosten’ zou je zeggen. Twee derde (66%) van de sollicitanten geeft aan dat er zeker goede redenen
zijn om af te zeggen. Een derde (34%) geeft aan dat er eigenlijk geen goede redenen zijn om ‘last
minute af te zeggen.

We vroegen nog verder door en wilden weten van de sollicitanten welke redenen zij zelf wel eens
hebben gehanteerd om last minute af te zeggen. En daar vinden we een paar uitschieters met
natuurlijk ziekte en privé-omstandigheden maar ook het accepteren van een andere baan, geen zin
meer of simpelweg vergeten.

 

Ghosting en mbo-opgeleiden

Dat er ‘geghost’ wordt en dat er soms valide redenen zijn om ‘last minute’ af te zeggen is een feit,
zeker in deze krappe arbeidsmarkt. We hebben geen data of dit bij mbo-opgeleiden vaker, gelijk of
minder vaak voorkomt dan bij theoretisch opgeleiden (hbo/wo). Wat zelf wel zien is dat er bij
functies met minder hogere of zelfs geen eisen anders dan dat je gemotiveerd moet zijn om de baan
uit te voeren de ratio’s waar wij op sturen zoals ‘applicant to hire’ ratio minder hoog scoren. En dat
die werkgevers zich feitelijk alleen kunnen of willen onderscheiden met een hoger salaris dan een
andere werkgever met een vergelijkbare baan.

 

Samenvatting

 • Circa 85% van de mbo-sollicitanten vindt zonder bericht niet komen opdagen niet netjes en
  doet dit dan ook niet
 • 15% lijkt er geen probleem mee te hebben om zonder bericht niet komen opdagen; te
  ‘ghosten’ dus
 • 34% van de mbo-sollicitanten vindt dat er geen geldige redenen zijn om ‘last minute’ af te
  zeggen voor een sollicitatiegesprek
   Van de 66% van de mbo-sollicitanten die wel vonden dat er geldige redenen zijn noemden
  met name ziekte, privé-omstandigheden en het accepteren van een andere baan als reden
  voor ‘last minute’ afzegging.

 

PlaytoWork Snapshots
We presenteren regelmatig unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren onder onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken. Daarbij wordt tevens gekeken hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen.
Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidatenperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.
Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. Deze zogenaamde ‘snapshots’ vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport met bijbehorend evenement op één van de 63 mbo-scholen in Nederland.