Mbo-onderzoek: ooit een carrière als zzp’er overwogen?

Veerle

10 aug 2022

PlaytoWork Snapshots

zzp mbo onderzoek

We vroegen aan totaal 1681 sollicitanten of ze ooit een carrière als zzp’er hebben overwogen. In totaal gaven 885 sollicitanten (53%) antwoord op deze vraag. 

Het merendeel (40%) heeft dit nog nooit overwogen. Iets meer dan een kwart (28%) heeft het wel eens overwogen en 13% geeft aan het wel regelmatig te overwegen. Bijna één op de vijf (19%) van de sollicitanten geeft aan in het verleden als zzp’er gewerkt te hebben (11%), of nu als zzp’er te werken (8%).

In totaal staat dus 60% van de sollicitanten open voor een zzp-constructie. Opvallend, aangezien veel werkgevers met name mbo-vacatures het liefst via een flexibele arbeidsovereenkomst willen vervullen, via uitzender of detacheerder. Op basis van deze data zou het inhuren van een toekomstige werknemer via een zzp-constructie een prima eerste stap kunnen zijn. Natuurlijk zitten er allerlei haken en ogen aan het inhuren van zzp’ers. Als je dit voor een korte tijd wil doen dan zijn er kortweg drie manieren (www.kvk.nl):

  • Rechtstreeks: de zzp’er wordt zonder tussenkomst van een andere partij ingehuurd. Let op dat je goede afspraken maakt over de werkrelatie. Ga na of je een modelovereenkomst wilt gebruiken. Zo voorkom je dat de belastingdienst dit eventueel ziet als ‘schijnzelfstandigheid’ en je onverwacht loonbelasting en sociale premies moet betalen.
  • Via een intermediair: zoals bijvoorbeeld een detacheringsbureau. Deze huurt een zzp’er in en verhuurt deze aan jou. De zzp’er factureert aan de intermediair.
  • Via een payrollbedrijf: het payrollbureau betaalt de zzp’er.

Ook de sollicitant moet een aantal zaken regelen wanneer de stap naar zzp’er moet worden gezet (https://www.kvk.nl/advies-en-informatie). Natuurlijk kan de kandidaat als de zzp-status eenmaal is bereikt, besluiten om als zzp’er actief te blijven en niet in vaste dienst te willen. Met deze uitkomst, en in de huidige markt, zouden organisaties dit zeker moeten overwegen, vinden wij. Het nadeel is dat veel recruiters niet over flex of zzp-constructies gaan en daar te weinig kennis over (kunnen) vergaren.

Samenvatting

  1. 60% van de mbo-sollicitanten zou een zzp-constructie overwegen indien aangeboden
  2. 40% van de sollicitanten zijn alleen geïnteresseerd in een vaste baan
  3. Veel recruiters gaan niet over flex of zzp-constructies waardoor dit als instroomkanaal te weinig aandacht krijgt

PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!