PlaytoWork Snapshots

proefdraaien mbo

We vroegen aan totaal 582 sollicitanten hoe belangrijk ze het vinden om een proef-dag mee te draaien voordat er een contract wordt getekend. Het belang kon aangegeven worden met een rapportcijfer waarbij 10 een hoog belang betekent en 0 een laag belang. In totaal gaven 336 sollicitanten (58%) antwoord op deze vraag. 

Alle rapportcijfers werden benoemd, dus het beeld is divers. Er zijn sollicitanten die het proefdraaien het laagste rapportcijfer geven en dit dus absoluut niet interessant vinden. Een ander deel van de sollicitanten is echter wel van mening dat proefdraaien gewaardeerd moet worden, en gaven het rapportcijfer 10.

Maar liefst 33% van de sollicitanten geeft het rapportcijfer 10, terwijl minder dan 5% het rapportcijfer 0 geeft. Zo’n 65% van de respondenten waardeert het proefdraaien met minimaal een 8 en ruim 80% waardeert het met een 7 of meer. 

We kunnen niet anders dan concluderen dat het aanbieden van een proefdag zeker een meerwaarde heeft in de ogen van de kandidaat. In de praktijk zien we dat dit echter eerder uitzondering is dan regel. En ja, het kost tijd en energie om dit te organiseren – naast HR-tijd kost dit ook tijd van teamleiders en collega’s. Hoe het verder zit met verzekeringen en bedrijfsgeheimen is een vraagstuk apart. Wij zijn echter van mening dat deze uitkomst betekent dat organisaties een proef-dag in ieder geval zouden moeten overwegen.

Samenvatting


PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.