Mbo-onderzoek: hoever wil je maximaal reizen voor je werk?

Max Boodie

29 aug 2022

PlaytoWork Snapshots

Hoever wil je maximaal reizen voor je werk?

Dit keer vroegen we aan totaal 878 sollicitanten wat hun maximale reistijd is. In totaal gaven 626 sollicitanten (71%) antwoord op deze vraag. 

Meer dan een derde (35%) van de deelnemende sollicitanten geeft aan maximaal 20 km te willen reizen. Bijna een kwart (25%) vindt maximaal 30 km acceptabel en bijna een tiende (9%) rekt dit tot wel 40 km. Bijna een derde (32%) is flexibel en vindt de reisafstand geen issue.

Volgens CBS-cijfers (https://www.cbs.nl/van-en-naar-werk) is de gemiddelde reisafstand in Nederland – los van de verschillen in modaliteit en leeftijdscategorieën – 9,7 kilometer per dag (2019). Dat betekent dat het overgrote deel van de mbo-sollicitanten (65%) ruim boven het gemiddelde zit, en dus mobieler is dan de gemiddelde Nederlander. Het is wel zo dat de meeste woon-werkkilometers met de auto worden afgelegd. We zien dat veel mbo-opgeleiden met het OV-reizen. Slechts een kwart van de mbo-opgeleiden sluit woon-werkverkeer met het OV uit en komt met eigen vervoer.

Reisafstand, reistijd en modaliteit (OV of eigen vervoer en dus parkeergelegenheid voor bijvoorbeeld auto of fiets) zijn dus relevant in de pull-factoren van mbo-vacatures. Het ‘werkgeluk’ wordt bepaald door 8 inhoudelijke factoren (zie Youtube.com), daarin zou aandacht voor woon-werkverkeer niet misstaan. 

Samenvatting

  • 65% van de mbo-opgeleiden zijn bereid om meer dan 20 km te reizen naar het werk
  • 25% van de mbo-opgeleiden sluit reizen met OV uit
  • Reisafstand, reistijd en modaliteit zijn relevante pull-factoren in mbo-vacatures

PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!