Mbo-onderzoek: waar kijken mbo-sollicitanten als eerste naar bij het vergelijken van vacatures?

Max Boodie

18 mei 2022

PlaytoWork Snapshots

We vroegen in totaal 782 sollicitanten op mbo-vacatures waar ze bij het bekijken van een vacature het eerste op letten. Van de benaderde groep gaven 329 sollicitanten (42%) antwoord. Zo’n 62% van de sollicitanten geeft aan als eerste naar de vacatureomschrijving en functienaam te kijken. 23% kijkt als eerste naar het salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Iets meer dan 7% kijkt als eerste naar de website en de uitstraling, ruim 5% let op naamsbekendheid en afgerond 2% kijkt of er bij de werkgever een bekende werkt.

Waar kijken mbo’ers als eerste naar bij het vergelijken van vacatures

Dat sollicitanten als eerste naar de vacatureomschrijving kijken, is geen verrassing. Je wilt immers als sollicitant weten wat je moet doen. Maar is de vacatureomschrijving wel duidelijk genoeg? Of helpt het bijvoorbeeld om een beschrijving te maken van een gemiddelde werkweek? Dat kandidaten naar functienaam kijken is voor ons logisch, daarom testen wij ook altijd synoniemen van functienamen en meten vaak grote verschillen. 

Dat het salaris na deze logische eerste voorkeur als tweede volgt, is voor ons bekend terrein. We zien dat vacatures waar het salaris op vernoemd staat tot 100% beter converteren dan vacatures waar het salaris achterwegen wordt gelaten. Opvallend is dat veel organisaties het salaris niet benoemen in de vacature. Ons advies luidt daarom – zeker voor het mbo – om dat juist wel te doen! Van mbo-opgeleiden is bekend dat ze weinig tot geen gebruik maken van netwerk-technologie zoals LinkedIn.

Is naamsbekendheid relevant of juist niet? Als je ziet hoeveel energie en middelen er in employer-branding worden gestopt dan zou je verwachten dat kandidaten daar ook daadwerkelijk naar kijken. Bij mbo-opgeleiden is dat – zo blijkt uit ons onderzoek – slechts 5%. Wellicht een reden om nog eens naar de businesscase voor employer-branding projecten te kijken…

Samenvatting

  • Hoe duidelijker de vacature wordt omschreven, hoe beter. De juiste functienaam is ook relevant voor de mbo-sollicitant.
  • Benoem arbeidsvoorwaarden zoals salaris altijd in de vacature.
  • Mbo-opgeleiden maken weinig tot geen gebruik van hun netwerk om aan een baan te komen.
  • Employer-branding en naamsbekendheid van de werkgever zijn minder relevant voor mbo-sollicitanten. 

PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

Snapshots mbo onderzoek PlaytoWork

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!