Mbo-onderzoek: wat is de belangrijkste reden dat je openstaat voor een nieuwe baan?

Max Boodie

03 jan 2023

PlaytoWork Snapshots

Dit keer vroegen we aan totaal 959 sollicitanten wat de belangrijkste reden is om open te staan voor een nieuwe baan? Zo’n 482 sollicitanten (50,3%) deden mee aan deze Snapshot.

Resultaten onderzoek

De helft (50%) van de deelnemende sollicitanten geeft aan dat er te weinig uitdagingen zijn binnen hun huidige baan. Iets minder dan een derde (29%) heeft op dit moment geen baan. Zo’n 11% vindt het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden een reden om open te staan voor een nieuwe baan. Daarnaast ziet 6% de gegeven werktijden als belangrijkste reden. Zo’n 2% vindt de contractvorm belangrijk en 1% de reistijd.

Dat salaris en arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn, is niet verwonderlijk. Twee zaken vallen op. Voor 50% is de inhoud van de baan dé belangrijkste reden om open te staan voor een nieuwe baan en maar liefst 29% heeft op dit moment niet eens een baan. Hoezo krapte op de arbeidsmarkt?!

Sleutel aan de inhoud van de baan om deze aantrekkelijker te maken

Dat er gesleuteld wordt aan de inhoud van veel mbo-banen, is een feit. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vooral mbo-medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken. Banen, taken en rollen zijn veelal ontrafeld in onderdelen die daarna makkelijker te automatiseren zijn. De kwaliteit van het werk, en de voldoening van de uitvoerenden, zijn hierdoor minder belangrijk geworden. Door de krappere arbeidsmarkt, en de gestelde eisen voor inhoudelijk aantrekkelijke banen, zijn we gaan nadenken over job engineering, job crafting en job carving. Bijzonder nuttig wanneer we de uitkomsten bekijken.

Werkgevers in krappe sectoren, er is nog veel onbenut arbeidspotentieel

Ook volgens het UWV is er nog veel onbenut arbeidspotentieel. In 2020 stond bijna 30% van de UWV geregistreerde werkzoekenden als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit de volgende 3 clusters:

  • Personen die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en ook direct beschikbaar zijn (werklozen).
  • Personen die geen betaald werk hebben en daar niet recent naar hebben gezocht, maar wel direct beschikbaar zijn. Of andersom: wel recent hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn (semi-werklozen).
  • Deeltijdwerkers die meer uren willen werken en daar ook direct beschikbaar voor zijn (onderbenutte deeltijdwerkers).

Uit hetzelfde UWV onderzoek blijkt dat een groot deel (40%) van het onbenutte potentieel personen zijn met een zogenaamd kansrijk beroep. En ook dat komt in ons onderzoek duidelijk naar voren aangezien de sollicitanten uit de volgende functiegroepen kwamen: techniek (33%), sales/customer service (31%), retail (14%), logistiek (11%), productie (6%) en financiële administratie (5%). We schreven al eerder dat creatief zoeken in andere vijvers, en daarbij het flexibel inrichten van banen en taken, de krapte op de arbeidsmarkt kan verminderen.

Samenvatting

  • 50% van de mbo-sollicitanten geeft aan dat er te weinig uitdagingen zijn aan de inhoud van de huidige baan
  • 29% heeft op dit moment geen baan en behoort tot de categorie onbenut arbeidspotentieel
  • 11% van de mbo-sollicitanten vindt het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden redenen om open te staan voor een nieuwe baan

PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

PlaytoWork Snapshots legenda

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kentallen jaarrapport met bijbehorend evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!