Mbo-onderzoek: werken mbo-opgeleiden liever voor een uitzender of detacheerder?

Max Boodie

29 nov 2022

PlaytoWork Snapshots

Onderzoek mbo-doelgroep onder 397 respondenten.

Dit keer vroegen we aan totaal 628 sollicitanten of ze voor een uitzender of detacheerder zouden willen werken. In totaal gaven 397 sollicitanten (63%) antwoord op deze vraag.

Resultaten onderzoek

66% van de deelnemende sollicitanten geeft aan dat het niet uitmaakt of ze werken via een uitzender of detacheerder, of gewoon in dienst zijn bij een werkgever. Iets meer dan 1 op de 10 sollicitanten wil niet voor een uitzender of bij een detacheerder werken (12%). Een vergelijkbare hoeveelheid (11%) wil niet bij een uitzender, maar wel bij een detacheerder werken. 10% geeft aan niet te weten wat een uitzender of detacheerder is, of kent het verschil niet tussen uitzenden en detacheren.

Kwestbaarheid via uitzend- of detacheringsbureau

Dat 66% sollicitanten aangeven heeft dat het hen niet uitmaakt op wat voor manier zij hun werkzaamheden verrichten, valt op. Vanuit het perspectief van de sollicitant zijn er wel degelijk andere risico’s. Het is een beetje ingewikkeld gemaakt door de wetgever, maar kort gezegd kan het zo zijn dat zowel bij een uitzender als bij een detacheerder de werkzaamheden per direct (uitzenden) of aan het einde van de opdracht beëindigd kunnen worden. Er is verder geen opzegging meer nodig en in sommige gevallen – als je een contract met uitzendbeding hebt – betekent ziekte ook het einde van de uitzendovereenkomst.

Is er dan niets positiefs bij een uitzend- of detacheringsbureau?

Uiteraard zitten er ook voordelen aan werken via uitzenders of detacheerders. De sollicitanten (12%) die niet via een uitzender, of bij een detacheerder willen werken, gaan misschien voorbij aan het feit dat werkgevers hun vaste banen vaak vervullen met kandidaten die eerst via het uitzendbureau of via de detacheerder zijn ingehuurd. Verder kan het van waarde zijn – bijvoorbeeld voor de opbouw van ervaring – om voor een periode bij enkele verschillende organisaties te werken. Dit geldt ook voor de 10% van de respondenten uit dit onderzoek die aangeven niet te weten wat een uitzender of detacheerder is.


Er is veel informatie beschikbaar over uitzenden en detacheren vanuit de branche zelf; onder andere via de branches organisaties ABU en de NBBU. Zie www.abu.nl
Vanuit het perspectief van de inleners is er ook informatie beschikbaar. Zie onder andere het boek ‘Professioneel inhuren van externe arbeid‘ van Max Boodie, Peter Donker van Heel, Rob de Laat en Paul Oldenburg. Echter, objectieve informatie voor de sollicitant over de voor- en nadelen van werken bij uitzenders en detacheerders lijkt minder beschikbaar. Dat zou gezien deze uitkomsten wel welkom zijn.

Samenvatting

• 66% van de mbo-sollicitanten maakt het niet uit of ze werken via een uitzender of detacheerder

• 12% van de mbo-sollicitanten wil niet voor een uitzender of bij een detacheerder werken

• 11% van de mbo-sollicitanten wil niet bij een uitzender werken

PlaytoWork Snapshots

Tweewekelijks presenteren we unieke snapshots van actuele kengetallen over mbo-kandidaten. We inventariseren, analyseren en rapporteren bij onze eigen mbo-sollicitanten over hoe zij naar het werk van recruiters kijken en hoe zij vanuit het kandidatenperspectief de zes stappen van de ‘candidate journey’ beoordelen. 

PlaytoWork Snapshots legenda

Hoe de recruiter dit wil, is veelvuldig beschreven en onderzocht. Betrouwbare data vanuit het kandidaatsperspectief is echter schaars. Net zo schaars als goede mbo-opgeleiden.

Bij PlaytoWork zijn en blijven de mbo-kandidaten aan het woord! Deze post staat niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten – we noemen het snapshots – vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in ons mbo-kengetallen jaarrapport. Dit wordt gepresenteerd op een evenement op een van de 63 mbo-scholen in Nederland.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!