PlaytoWork Snapshots van de wereld van mbo-sollicitanten: Doorlooptijd van het sollicitatieproces

Max Boodie

19 apr 2024

Al ruim twee jaar schrijven we een paar keer per maand over actuele kengetallen binnen de wereld van mbo-sollicitanten. We presenteren dit in unieke mbo-snapshots. De data is afkomstig uit onze eigen sourcing- en selectieactiviteiten. We inventariseren, analyseren, rapporteren en delen deze informatie gratis met als doel de wereld van de mbo-opgeleiden en de professionele mbo-recruiter een beetje mooier en leuker te maken. De kern van de onderwerpen die we behandelen in de snapshots betreft de kandidatenreis van de mbo-opgeleide werkzoekende. Daar waar mogelijk zoomen we in op eventuele verschillen tussen de verschillende functies. Immers hoe de technisch opgeleide onderhoudsmonteur de kandidatenreis ervaart, verschilt hoogstwaarschijnlijk van hoe de verpleegkundige of de callcentermedewerker dit ervaart.

De PlaytoWork Snapshots staan niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Ieder kwartaal lichten we de uitkomsten toe in een van onze workshops. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in een interactieve bijeenkomst in de vorm van een hackathon.

Dit keer hadden we twee vragen over de duur (doorlooptijd) van het sollicitatieproces:

  1. Wat zegt het als een sollicitatieproces als kort of als lang wordt ervaren?
  2. Hoe lang mag het sollicitatieproces duren?


We stelden deze vragen aan mbo-sollicitanten in onze Talent Pool van meer dan 100.000 mbo-opgeleiden en aan de bijna 40.000 unieke mbo-sollicitanten per maand. Doel was om onze eigen data – gemiddeld over al onze opdrachten duurt een sollicitatieproces gemiddeld 21 dagen van start tot contract – te verifiëren en te ijken. We zien dat er bij onze klanten grote uitschieters zijn naar zowel een langere als kortere duur van het proces en de mening van de sollicitant vinden wij een belangrijke graadmeter.

Een te verwaarlozen deel (1%) van de sollicitanten geeft aan een kort sollicitatieproces als negatief te ervaren, kort (en dus snel) is voor hen onwenselijk. Ruim 40% geeft aan dat de lengte geen invloed heeft op de manier waarop de werkgever in algemene zin wordt beoordeeld. Daar valt wat voor te zeggen, de doorlooptijd is een van de elementen, de kwaliteit van het sollicitatieproces telt natuurlijk ook mee. Een groot deel van bijna 46% vindt dat een kort sollicitatieproces zonder meer een positieve indruk geeft. Een kleine 13% vindt dat een lang proces een goede indruk geeft. En dat is zeker als het goed gecommuniceerd wordt en als er in het lange proces het juiste wordt gedaan.

Van de sollicitanten geeft meer dan de helft aan (54,3%) dat het proces tot maximaal drie weken zou mogen duren. Afgerond 80% van de sollicitanten geeft werkgevers tot maximaal 6 weken de tijd. Ruim een vijfde (20,4%) van de sollicitanten vindt een periode tussen de 6 en 10 weken nog acceptabel.

Het is onze ervaring met mbo-sollicitanten dat vier weken van start tot finish wel zo’n beetje het maximum is wat een sollicitatieproces mag duren. Als het langer duurt dan zien we dat er veel uitval is omdat er dan toch voor een andere werkgever wordt gekozen. Onderdelen die veelal te lang duren / sneller moeten zijn:

  1. Salarisonderhandelingen; vooral toestemming bij afwijkingen, wat simpel aan de voorkant te organiseren zou moeten zijn.
  2. VOG aanvragen; het kan vaak slimmer door in afwachting van een VOG al wel een contract aan te bieden met ontbindende voorwaarden waardoor de kandidaat al wel kan opzeggen.
  3. Formeel administratief opstellen van een arbeidscontract; intern goede afspraken maken moet dit kunnen oplossen.
  4. Onderliggende diploma’s en certificaten opvragen; ook dit kan vaak parallel aan andere werkzaamheden waardoor de totale doorlooptijd niet langer wordt dan nodig.
  5. Referentie checks; idem, door slim parallel te organiseren hoeft dit geen vertraging op te leveren.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!