PlaytoWork Snapshots van de wereld van mbo-sollicitanten: Krapte op de arbeidsmarkt

Max Boodie

10 jun 2024

Al ruim twee jaar schrijven we een paar keer per maand over actuele kengetallen binnen de wereld van mbo-sollicitanten. We presenteren dit in unieke mbo-snapshots. De data is afkomstig uit onze eigen sourcing- en selectieactiviteiten. We inventariseren, analyseren, rapporteren en delen deze informatie gratis met als doel de wereld van de mbo-opgeleiden en de professionele mbo-recruiter een beetje mooier en leuker te maken. De kern van de onderwerpen die we behandelen in de snapshots betreft de kandidatenreis van de mbo-opgeleide werkzoekende. Daar waar mogelijk zoomen we in op eventuele verschillen tussen de verschillende functies. Immers, hoe de technisch opgeleide onderhoudsmonteur de kandidatenreis ervaart, verschilt hoogstwaarschijnlijk van hoe de verpleegkundige of de callcentermedewerker dit ervaart.

De PlaytoWork Snapshots staan niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Ieder kwartaal lichten we de uitkomsten toe in een van onze workshops. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in een interactieve bijeenkomst in de vorm van een hackathon.

Dit keer hadden we een vraag over de krapte op de arbeidsmarkt en hoe makkelijk of lastig het is om een nieuwe baan te vinden. Er is al langere tijd (inclusief dit kwartaal, al 10 kwartalen achtereen) sprake van spanning op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het eerste kwartaal van 2024 stonden er 110 vacatures tegenover elke 100 werklozen (www.cbs.nl). 

Algemene resultaten

De vragen zijn voorgelegd aan 906 sollicitanten, 210 hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit is een conversie van 23%. Op de vraag “hoe makkelijk of lastig is het om een nieuwe baan te vinden?”, kregen we de volgende antwoorden:

Bijna de helft van de sollicitanten (46%) geeft aan dat het niet makkelijk is maar ook niet lastig. Een kwart vindt het supermakkelijk (12%) of makkelijk (23%). Maar bijna 1 op de 5 sollicitanten (18%) vindt het toch lastig tot superlastig om een nieuwe baan te vinden. Eigenlijk zou het in deze arbeidsmarkt voor iedereen makkelijk moeten zijn. Zoals gezegd zijn er immers meer vacatures dan sollicitanten. Dat is natuurlijk gemiddeld gesproken zo, en er zijn vanzelfsprekend regionale verschillen, maar zeker ook zijn er sectoren en beroepen waar minder vraag naar is

Nadere analyses

De data nodigt uit om allerlei cross-analyses te maken. Dat doen we ook regelmatig. Voor deze Snapshots beperken we ons tot een drietal nadere en verdiepende analyses op verschillen tussen de opleidingsniveaus, regionale verschillen en verschillen tussen sectoren.

Opleidingsniveaus

Als het gaat om krapte dan wordt dat vooral mbo-opgeleiden ervaren als lastig tot zeer lastig. Krapte wordt als hoger ervaren dan hogeropgeleiden. De krapte op de arbeidsmarkt wordt door sollicitanten met een vmbo en praktijkschool opleiding minder vaak als lastig ervaren.

Specifiek binnen de vier mbo-niveaus zien we het beeld dat er vooral tussen niveau 1 en niveau 4 grote verschillen zijn. Krapte wordt op niveau 4 door een kwart als lastig tot superlastig ervaren. Op niveau 1 is een grote groep (ca. 45%) die het vinden van een baan in het geheel niet lastig vindt.

Regionale verschillen

We hebben de antwoorden van sollicitanten uit de Randstad vergeleken met sollicitanten uit de rest van Nederland. Enigszins verrassend is de krapte vooral buiten de Randstad. Zo’n 23% van de sollicitanten van buiten de Randstad geeft aan dat het lastig is om een nieuwe baan te vinden. Binnen de Randstad is dat een stuk lager namelijk ca. 13%. Het aanbod van banen in de Randstad is blijkbaar zoveel groter dat er toch ook in deze gemiddeld gesproken krappe arbeidsmarkt makkelijk is om aan een baan te komen in de dicht bevolktere gebieden van Nederland.

Krapte sectoren

Niet geheel onverwacht is de krapte in de bekende kraptesectoren zoals Bouw, ICT, Techniek, Transport & Logistiek en de Zorg groter dan de krapte andere sectoren. Voor sollicitanten die op zoek zijn naar een baan in een andere sector dan de krapte sectoren geeft bijna 40% aan dat het vinden van een nieuwe baan makkelijk is.

Meer weten over de uitkomsten? In de rondetafels die we een paar keer per jaar organiseren gaan we nog dieper in op deze en andere data. Meld je hier aan voor ons mbo-recruitment onderzoekspanel als je hiervoor een uitnodiging wilt ontvangen.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!