MBO Snapshots: Het belang van milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor sollicitanten

Max Boodie

02 jul 2024

Nadat kandidaten via PlaytoWork hebben gesolliciteerd, stellen we hen altijd een paar vragen om beter inzicht te krijgen in hun visie op de arbeidsmarkt. Het doel van deze vragen is om de wereld van mbo-opgeleiden en professionele mbo-recruiters te verbeteren en aangenamer te maken. Elke twee weken analyseren we de resultaten en delen we onze bevindingen in een blogpost. Dit keer hadden een vraag over het milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en in hoeverre dit van belang is bij het solliciteren.

De vraag is voorgelegd aan 1.673 sollicitanten, 390 sollicitanten hebben daadwerkelijk meegedaan aan het onderzoek, dit is 23,3%.

Op de vraag hoe relevant milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn bij het solliciteren, kregen we de volgende antwoorden:

Bijna twee derde (64,3%) vindt het relevant tot zeer relevant (35,1%). De genoemde thema’s zijn dan zeker “pull factoren”. Bij bijna een derde van de sollicitanten (31,8%) heeft het geen invloed op de sollicitatie. Een kleine minderheid van opgeteld 3,9% vindt het niet, of helemaal niet relevant. Het is met name de middengroep die opvalt; er zijn dus best veel sollicitanten die bij het solliciteren niet per se beïnvloed worden door zaken als milieu, duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een vraag als deze verwachten we ook een zekere mate van “sociale wenselijkheid”.

Het is dan zeker aanbevelenswaardig om de doelgroep die zich niet aangetrokken voelt tot de genoemde pull factoren, met andere pull factoren te benaderen.

Er zijn kleine verschillen te zien als we de bekende analyses maken tussen opleidingsniveaus, regio’s of sectoren. Maar het beeld blijft op hoofdlijnen gelijk.

Sollicitanten die aangeven geen opleiding te hebben genoten of een opleiding op mbo-1 niveau of praktijkschool te hebben gevolgd, geven vaker dan anderen (9%) aan dat ze het helemaal niet relevant vinden om bij de sollicitatie milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen mee te nemen bij de besluitvorming. Ook uit andere onderzoeken naar de relatie tussen duurzame handelingen en opleiding en achtergrond (Jhagroe, 2018) blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de zogenaamde ‘eco-elite’ en de ‘grijze achterblijvers’.

Over PlaytoWork Snapshots

Al ruim twee jaar schrijven we een paar keer per maand over actuele kengetallen binnen de wereld van mbo-sollicitanten. We presenteren dit in unieke mbo-snapshots. De data is afkomstig uit onze eigen sourcing- en selectieactiviteiten. We inventariseren, analyseren, rapporteren en delen deze informatie gratis met als doel de wereld van de mbo-opgeleiden en de professionele mbo-recruiter een beetje mooier en leuker te maken. De kern van de onderwerpen die we behandelen in de snapshots betreft de kandidatenreis van de mbo-opgeleide werkzoekende. Daar waar mogelijk zoomen we in op eventuele verschillen tussen de verschillende functies. Immers hoe de technisch opgeleide onderhoudsmonteur de kandidatenreis ervaart, verschilt hoogstwaarschijnlijk van hoe de verpleegkundige of de callcentermedewerker dit ervaart

De PlaytoWork Snapshots staan niet op zichzelf. De tweewekelijkse berichten vormen met elkaar een breder beeld dat we ieder kwartaal bundelen tot een mbo-kwartaalrapport. Ieder kwartaal lichten we de uitkomsten toe in een van onze workshops. Eén keer per jaar presenteren we het volledige beeld in een interactieve bijeenkomst in de vorm van een hackathon.

Krijg elke maandag een overzicht met nieuwe jobs in je mailbox!

Staat jouw perfecte job erbij? Solliciteer dan direct.  Zo blijf jij op on top of je game!