Ontwikkelingen arbeidsmarkt, de belangrijkste bevindingen

 In Werkgever blog

Ontwikkelingen arbeidsmarkt, de belangrijkste bevindingen

COVID-19 heeft een enorme invloed op de arbeidsmarkt. Nooit eerder waren er in één jaar ingrijpendere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt dan in 2020. Yacht schreef over deze ontwikkeling en wij verzamelde de belangrijkste bevindingen.

Veranderen van baan

De impact van COVID-19 verschilt per sector. De roep om baan-baan transitie is hierdoor groter dan ooit. Sectoren zoals de horeca en luchtvaart zien een dramatische afname in marktvraag, terwijl de foodretail en e-commerce het enorm druk hebben. Soms is zo’n overstap naar een andere functie veel minder vreemd dan op het eerste gezicht lijkt. Veel kennis en skills komen in een breed scala aan beroepen overeen, ook buiten de eigen sector. Menig werknemer én werkgever kijken met deze nieuwe blik naar de arbeidsmarkt.

Waardering en interesse in cruciale beroepen neemt toe

Om de samenleving draaiende te houden zijn medewerkers die een cruciaal beroep uitvoeren essentieel. De term “cruciaal beroep” komt dan ook vaak voor in de media. Mede door alle media aandacht is de waardering en interesse voor deze beroepen toegenomen. Opleidingen zoals de Pabo en de opleiding tot verpleegkundige kregen 34% en 17% meer (voor)aanmeldingen dan in 2019. Dit is een goed teken voor het medewerkers tekort in deze sectoren. Baanzekerheid is een extra motiverende prikkel om je in deze richting (om) te scholen. Ook wordt er meer aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden en -voorwaarden dan voorheen.

Toenemende polarisatie

Sinds de corona pandemie is er meer polarisatie te zien op de arbeidsmarkt. De impact is niet evenredig verdeeld. Sectoren met in meerderheid hoger opgeleid of gespecialiseerd personeel lijden relatief minder onder de corona pandemie dan beroepen met een lagere opleidingseis. Voor de uitbraak van het coronavirus kenden de beroepen met een lagere opleidingseis een ruime(re) arbeidsmarkt. Nu zien zij een flinke afname in marktvraag.

NOW-regeling

Ondernemers worden hard geraakt door de corona pandemie. Omzetten vielen op de ene op de andere dag (volledig) weg. Wereldwijd reageren regeringen anders op deze situatie. Nederland heeft ervoor gekozen om bedrijven te steunen door doorbetaling van loon, de NOW-regeling. Het effect op korte termijn is: een veel geringer banenverlies. Wat het effect is op langere termijn? Dat is nog onduidelijk.

Zoektocht naar juiste balans werk en privé

De meningen over thuiswerken verschillen. Voor velen is het een zoektocht naar het vinden van de juiste balans. Het heeft zijn uitdagingen en kansen. De uitdagingen zitten ‘m met name in het realiseren van een goede werkruimte in eigen huis. Hierin spelen de faciliteiten een rol, en de opvang van en omgang met de kinderen. Ondanks deze uitdagingen zijn werknemers en werkgevers zich ook bewuster geworden van de mogelijkheden om (deels) thuis te werken. Het is belangrijk dat de juiste balans tussen werk en privé gevonden wordt. Bij langer (te lang) doorwerken in combinatie met het missen van de sociale contacten op de werkvloer kan dit op termijn leiden tot burn-out gerelateerde klachten.

Jongeren krijgen zwaarste klappen

Jongeren krijgen de zwaarste klappen op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaak werkzaam in de sectoren horeca en cultuur die momenteel hard geraakt worden. Geschiedenis leert dat ze bij vrijwel iedere crisis zware klappen krijgen. Mede dankzij hun grote mate van flexibiliteit zien we ook dat bij het aanbreken van betere tijden het werkloosheidscijfer onder jongeren weer snel daalt.

Hoe bovenstaande arbeidsmarkt ontwikkelingen zich voortzetten in 2021 is de grote vraag. De antwoorden zijn stuk voor stuk afhankelijk van de mate waarin COVID-19 zich verspreid en de manier waarop de overheden hiermee omgaan. Met de komst van het vaccin en de opgedane ervaringen, biedt onze toekomstblik zeker zicht op betere tijden.

Voor jongeren is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in wat ze kunnen. In een andere sector aan het werk gaan vergt dat ze meer inzicht moeten krijgen in hun soft skills. Bij PlaytoWork meten wij deze skills door middel van serious gaming. Wil je meer weten en zien wat wij voor je kunnen betekenen? Bekijk dan deze pagina.

Deel dit
Recommended Posts
soft skill matching