fbpx
logo play to work

Volg ons op Social Media!

T: 020-2170190

PLAYTOWORK SOLUTIONS

Werving

Een vacature posten is tegenwoordig een fluitje van een cent. Met een druk op de knop is het via ATS-systemen heel gemakkelijk om jouw vacatures op meerdere sites te plaatsen. Er zijn echter weinig manieren om jezelf als werkgever onderscheidend te maken; eenzelfde vacature met een functienaam in het Engels is zo’n beetje het meest gebruikte trucje. Op de PlaytoWork site kun je ook je vacature posten –later dit jaar ook via de bekende ATS-systemen – specifiek en exclusief mbo-vacatures! Het grote verschil met andere vacature sites is dat werkzoekende mbo’ers de vacature op PlaytoWork, naast de traditionele basiselementen (functienaam, omschrijving en technische functie-eisen), met de bijbehorende ‘soft skills’ ziet. ‘Soft skills’ in termen van persoonlijkheid, gedrag en (sociale) vaardigheden die cruciaal zijn bij een succesvolle invulling van de baan.

Afhankelijk van het gekozen service pakket wordt er, net als bij andere vacature sites, betaald voor het plaatsen van een vacature die 30-60 dagen online zichtbaar is. Door de focus van PlaytoWork op het aanbod voor mbo-vacatures voor een baan of stage heeft PlaytoWork een unieke positie op de arbeidsbemiddelingsmarkt. Een positie die ons in staat heeft gesteld om een buitengewoon sterke band te ontwikkelen met groot deel van de ROC’s in Nederland. Op deze wijze is de instroom van mbo’ers ook op lange termijn geborgd.

Selectie

Het werven van mbo’ers is niet altijd een probleem. Voor sommige functies en/of in sommige regio’s is het aanbod voldoende. De uitdaging is dan veelal om uit het aanbod de juiste kandidaat te selecteren.

Het selecteren van de juiste kandidaat – zeker voor mbo’ers – is veelal een handmatige en dus arbeidsintensieve activiteit. Immers de psychologische assessments zijn voor mbo’ers vaak ongeschikt vanwege de prijs of simpelweg omdat ze primair ontwikkeld zijn om hbo- en wo-kandidaten te beoordelen. Daarnaast hebben veel e-assessments de voorspellende waarde van een horoscoop. Anders gezegd: de betrouwbaarheid voor het voorspellen van succesvol gedrag in de baan is twijfelachtig.

PlaytoWork heeft een gegamificeerd arbeidsbemiddelingsplatform ontwikkeld. Daar worden mbo’ers via serious gaming op een speelse, spannende, leerzame en op een voor hen herkenbare manier uitgedaagd om zich te profileren en te positioneren op de arbeidsmarkt. Door actief te ervaren, te leren door te doen, bouwen de kandidaten door het spelen van games op een interactieve, creatieve en innovatieve manier aan een profiel. Ze krijgen inzicht in vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. De PlaytoWork kandidaten, die aan je voorgesteld worden, zijn beoordeeld op belangrijke soft skills in termen van persoonlijkheid, gedrag en (sociale) vaardigheden. Aspecten die steeds vaker cruciaal zijn bij een succesvolle invulling van de baan en niet af te leiden zijn van een traditioneel cv.

Afhankelijk van het gekozen service pakket kan er, net als bij sommige andere vacature sites, betaald worden voor het plaatsen van een vacature maar ook voor het ontvangen van gematchte profielen van kandidaten. Bij PlaytoWork vindt de matching plaats op een volledig profiel met zowel ‘hard’ als ‘soft skills’ die matchen met de door jou opgegeven ‘hard’ en ‘soft skills’.

Werving en selectie

Is het plaatsen van vacatures met eisen voor de kandidaat in termen van persoonlijkheid, gedrag en (sociale) vaardigheden voor werving alleen niet voldoende om goede kandidaten binnen te krijgen? Dan kun kun je bij PlaytoWork ook een werving & selectie opdracht te plaatsen. Wij zorgen er dan voor dat u de eindkeuze kunt maken op basis van de door ons geselecteerde short list met geschikte kandidaten.

We nemen je dan het werk uit handen om de juiste kandidaat te werven en te selecteren iets wat – zeker voor mbo’ers –veelal een arbeidsintensieve activiteit is. Immers de kandidaten zijn veelal lastig te vinden want ze zijn niet aanwezig op Linkedin of andere generieke vacature sites. Voor het selecteren van de juiste kandidaat gebruiken we speciaal ontwikkelde serious games, die beter geschikt zijn voor de doelgroep dan de dure, traditionele psychologische assessments.

Aanvullend op het profiel dat opgebouwd wordt doordat de kandidaat tientallen games speelt voegen onze, in mbo’ers gespecialiseerde, recruiters hun beoordeling toe aan de eindkwalificatie. Zo verhogen we de kans op een succesvolle invulling van de baan.

Afhankelijk van het gekozen service pakket en in tegenstelling tot andere vacature sites betaal je voor PlaytoWork werving & selectie per kandidaat.

Campus recruitment

Door de focus van PlaytoWork op het aanbod voor mbo-vacatures voor baan of stage heeft PlaytoWork een unieke positie op de arbeidsbemiddelingsmarkt. Een positie die ons in staat heeft gesteld om een buitengewoon sterke band te ontwikkelen met groot deel van de ROC’s in Nederland. We borgen op deze wijze de instroom van mbo’ers. Onze specialisatie op mbo’ers en de relaties die we hebben met mbo-instellingen stellen ons in staat om voor werkgevers belangrijk pijler te zijn in hun campus recruitment op mbo-instellingen. Zeker voor landelijk opererende werkgevers is het lastig om aan te sluiten bij de, per mbo-instelling verschillende, loketten voor stage en afgestudeerden mochten deze lokketten al bestaan. Door onze intensieve bijdrage aan onderwijsprogramma’s van een groot deel van de Nederlandse mbo-instellingen voorafgaand aan stage of in het laatste jaar weten we de weg beter dan wie dan ook. Diverse werkgevers hebben daarom hun campus recruitment volledig aan PlatoWork uitbesteed.

Onderdeel van de maatwerk afspraak kan zijn om campus recruitment aan te vullen met meer specifieke employer branding programma’s. Tevens is het mogelijk om PlaytoWork activiteiten te sponsoren of bij te dragen aan de PlaytoWork merchandising.

Employer branding/ sponsoring

Employer branding is een speerpunt voor veel HR-afdelingen. Het stelt werkgevers in staat om het imago van hun organisatie te labelen als ‘goed en aantrekkelijk werkgever’. Voor recruiters is het relevant omdat het een mogelijkheid is om toekomstige talent aan hun organisatie te binden. Door de focus van PlaytoWork op het aanbod voor mbo-vacatures voor baan of stage heeft PlaytoWork een unieke positie bij een groot deel van de mbo-instellingen in Nederland. Een positie die ons in staat stelt om een buitengewoon sterke band te ontwikkelen met ROC’s in alle regio’s van Nederland. Employer branding van werkgevers op ROC’s kan door PlaytoWork zowel online als offline ingevuld worden. Offline door bijvoorbeeld workshops die per niveau en studierichting specifiek gegeven worden. Online door ontwikkeling van organisatie specifieke serious games die selectief aangeboden worden aan kandidaten of opgenomen worden op websites van ROC’s of op de eigen ‘werkenbij’ site.

Onze game techneuten, HR-specialisten en marketeers ontwikkelen graag samen met u een passend, multi-disciplinair ontwikkeld, doordacht en snel uit te voeren actieplan. Tevens is het mogelijk om PlaytoWork activiteiten te sponsoren of bij te dragen aan de PlaytoWork merchandising.

Ingame advertisement / product placement in de games

Het maken van serious games voor recruitment toepassingen is een kostbaar. Er zijn veel manuren nodig om de games er aantrekkelijk en goed uit te laten zien en te laten werken. Ook de betrouwbaarheid en validatie van het bij elkaar gespeelde profiel kost tijd en geld. Om de kosten voor onze klanten te beperken maken we gebruik van de mogelijkheid van ‘ingame advertisement’. Ingame advertisement bestaat voor de amusement games al jaren. Wij passen dezelfde concepten toe. Soms subtiel, soms minder subtiel door directe ‘product placement’, echter veelal in een combinatie van deze twee.

Een belangrijke voorwaarde is dat de ingame advertisement of product placement de kandidaat niet uit de ‘stickyness’ en flow van de game halen. Een voorbeeld hiervan , is de game 007: Quantum of Solace waarbij experts van Tweakers oordelen dat de balans te ver is doorgeslagen. Het is vermakelijk om als Daniel Craig Casino Royale en Quantum of Solace na te spelen maar je struikelt bijna over de Sony-product placements in het spel.

Producten en merknamen zullen binnen de games nooit overheersen. De serious games op PlaytoWork zijn bedoeld om het profiel van de kandidaat op een betere, innovatieve en minder belastende wijze op te stellen dan dat dat kan met traditionele e-assessments. De ruimte voor werkgevers is dus schaars en beperkt.

Onze game techneuten, HR-specialisten en marketeers ontwikkelen graag samen met u een passend, ingame advertisement of product placement plan.

Organisatie-specifiek wensprofiel

Het wensprofiel van persoonlijkheid en gedrag van werknemers is niet altijd bekend of helder beschreven door de werkgever. Als het al is vastgelegd dan kan het zijn dat HR-professionals dit anders interpreteren dan de rest van de organisatie.

Het doel van een PlaytoWork maatwerktraject is om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen op, wat we noemen, de ‘harde’ en ‘zachte’ eigenschappen van kandidaten. Tevens is het van groot belang dat er intern consensus is over dit verkregen inzicht. De zachte eigenschappen zullen door een combinatie van e-assessments en serious games zichtbaar worden gemaakt.

De werkgever draagt e-mailadressen aan van een selectie van 15-20 personen uit relevante lagen van de organisatie zowel binnen als buiten de HR-kolom. Afhankelijk van de inschatting of de uitkomsten in de verschillende regio’s verschillen zal dit aantal groter zijn. De geselecteerde personen zullen via een link in een beveiligde online-omgeving in beperkte tijd input geven over de specifieke, gewenste en succesvolle gedragskwaliteiten van een medewerker in een bepaalde functiegroep. Het rapport dat wordt opgeleverd geeft een heel precies beeld van de eisen op gebied van soft skills van de kandidaten in de onderzochte functies/functiegroepen.

Onze HR-specialisten en gedragspsychologen maken graag een passen voorstel.

PlaytoWork game store

Serious gaming is ‘hot’ en de toepassingen velerlei zoals de laatste jaren ook voor recruitment en andere HR-toepassingen. Bij PlaytoWork gebruiken we de serious games voor selectie, loopbaan- en ontwikkeladvies. Serious games zijn ook te gebruiken voor training en opleiding en voor employer branding. De serious games zoals gebruikt op ons eigen platform zijn indien gewenst ook los van ons platform in te zetten. Bestaande en nieuwe game formats met altijd een eigen ‘look & feel’. Ze kunnen onderdeel zijn van de eigen wervingscampagnes en aangesloten op het eigen recruitment proces en de bijbehorende IT-infrastructuur.

Onze HR-, game- en IT-specialisten nemen graag contact met u op.

0