Privacyverklaring PlaytoWork B.V.

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen wij elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en een heldere privacyverklaring. Wanneer nodig passen wij deze aan. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Wie zijn wij

Wij zijn PlaytoWork B.V., gevestigd aan Naritaweg 12I, 1043BZ te Amsterdam.

Tel. +31 (0)20-2170190

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PlaytoWork B.V. verwerkt persoonsgegevens van kandidaten(sollicitanten) indien zij akkoord gaan met de privacyverklaring van PlaytoWork B.V..

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van sollicitanten, dit doen wij op basis van grondslag dat PlaytoWork B.V. jouw toestemming heeft om het volgende te mogen registreren:

 •  Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 •  Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleidings- en werkervaring gegevens indien verstrekt door de kandidaat
 • Antwoorden op vragen gesteld door PlaytoWork B.V. om vast te stellen of je voldoet aan werkeisen van potentiële werkgevers
 • Uitkomsten van eventuele assessments uitgevoerd via PlaytoWork B.V.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verwijdering@playtowork.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PlaytoWork B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om onze dienstverlening naar jou en onze klanten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Hierbij zijn er de volgende doelen

 • Het vinden van een voor jou passende baan en voor werkgevers een voorselectie van geschikte kandidaten te maken
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Om de door jou afgenomen diensten, zoals het maken van een assessment bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PlaytoWork B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PlaytoWork B.V.) tussen zit. PlaytoWork B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Diverse serious games/ mini-assessments waarvan de uitkomst – vastgelegd in een profiel – een uitspraak doet over wat wij noemen “soft skills”; bijvoorbeeld jouw persoonlijkheid of gedragskenmerken.
 • Matching-technologie om jouw profiel zo goed mogelijk te koppelen aan profielen zoals die door recruiters van PlaytoWork of recruiters van klanten van PlaytoWork worden opgesteld.
  Met de resultaten van deze geautomatiseerde besluitvorming kunnen wij jou als werkzoeker op een snelle manier aan een (nieuwe) baan helpen waarbij de kans op succes vergroot wordt door bovenstaande.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PlaytoWork B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van jouw gegevens van 5 jaar. Na 5 jaren zullen wij of opnieuw toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te mogen bewaren, of jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen.


Delen van persoonsgegevens met derden

PlaytoWork BV deelt jouw persoonsgegevens met 

 • Onze klanten/ opdrachtgevers indien zij deze persoonsgegevens nodig hebben om jou te (voor) selecteren en te benaderen voor een mogelijke baan of loopbaanbegeleiding.
 • Met onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens PlaytoWork B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
 • Organisaties waarvoor jij toestemming hebt gegeven dat PlaytoWork B.V. jouw persoonsgegevens mag delen met deze organisaties.
 • En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis of op basis van andere wettelijke verplichtingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PlaytoWork B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PlaytoWork B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze app hebben wij je al geïnformeerd over onze voorwaarden en hebben we je toestemming gevraagd. Je kunt je afmelden voor de app door de app van je mobiel te verwijderen. Daarnaast kan je op verzoek alle informatie die eerder is opgeslagen laten verwijderen (zie hierna). 

Gegevens inzien, aanpassen, laten overdragen of verwijderen

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PlaytoWork B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar verwijdering@playtowork.nl.

Je kunt ook zelf je profiel verwijderen in de accountinstellingen van de PlaytoWork app. Wanneer je dit doet kan jouw informatie nog wel 12 maanden in de back-ups van PlaytoWork zitten, daar is de data passief en versleuteld.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, voeren wij een controle uit. Hierbij stellen wij een aantal vragen en controleren we of jouw antwoorden overeenkomen met de gegevens die bij ons bekend zijn. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

PlaytoWork B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PlaytoWork B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via max@playtowork.nl

Versie van de privacy verklaring

Deze privacy verklaring is bijgewerkt in januari 2023.