Staatsexamen Nt2

Hoe nu verder met het staatsexamen Nt2?

Door corona zijn veel schoolregelingen aangepast, dit geldt ook voor het staatsexamen Nt2. Hier komen op een rijtje alle maatregelen die betrekking hebben op de toets en mogelijke consequenties.

Technische mbo vacatures

Maatregelen staatsexamen Nt2

  • Aspirant-studenten (politie) die als gevolg van het stilleggen van de Staatsexamens Nederlands als tweede taal ,voor de start van het studiejaar, over niet voldoende beheersing van het Nederlands beschikken via Nt2 hebben, kunnen door de mbo-school alsnog worden toegelaten en voor 1 oktober van het studiejaar 2020-2021 worden ingeschreven. Maar alleen als het redelijkerwijs te verwachten is dat deze studenten voor 1 januari 2021 hun diploma behalen.
  • Als het Nt2 examen niet voor 1 januari 2021 wordt behaald en er is geen sprake van voldoende beheersing van de Nederlandse taal, zal de student alsnog uitgeschreven moeten worden.

Voor ouders, studenten en werkgevers

  • Door de Coronamaatregelen kan het zich voordoen dat studenten plotseling financiële problemen krijgen, bijvoorbeeld doordat zij tijdelijk niet kunnen werken of stage kunnen lopen. Het is te verwachten dat instellingen hierover ook vragen krijgen van bezorgde ouders en studenten. DUO wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen voor studenten in de BOL. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar.
  • DUO betracht maximale coulance t.a.v. studenten die met financiële tegenslagen kampen door de Coronamaatregelen.
  • Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot 6 april zullen de 3 weken van BBL-studenten niet in minder begeleiding worden gebracht op de subsidie. Wanneer de sluiting langer duurt, zal in overleg met de RVO bekeken worden wat nodig is om de subsidie in 2020 niet af te toppen op de nominale duur.

Dit vind je misschien ook interessant

bbl opleiding
Bol opleiding
mbo naar hbo
Examen uitslag
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.