Arbeidsmarkt-uitdagingen binnen de zorg

Zorg en personeelsschaarste zijn helaas nauw met elkaar verbonden en vormen een grote uitdaging voor de zorgsector. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze problematiek zoals de vergrijzing, de toenemende zorgcomplexiteit, concurrentie van andere sectoren waar betere arbeidsvoorwaarden en carri√®remogelijkheden zijn plus een negatief imago. De grote vraag blijft dus hoe je als zorgorganisatie […]