Ronald WilckeLid college van bestuur ROC van Amsterdam

  ‘Jongeren helpen na te denken over de eigen talenten en om de goede keuzen te maken voor hun eigen toekomst op het gebied van scholing en werk, is één van de kerntaken van een ROC. PlaytoWork heeft het talent om games te ontwikkelen, die dit faciliteren. Daarom ben ik graag lid van de Raad van Advies’

  Ik volg PlaytoWork en haar ontwikkelingen sinds ik erbij betrokken raakte in 2014 als lid van de Human Capital Stuurgroep van de Amsterdam Economic Board. Sinds kort zit ik in hun Raad van Advies als representant van het mbo-onderwijs samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, studenten en overheid.

  PlaytoWork zie ik als een platform dat jongeren de gelegenheid geeft meer inzicht in zichzelf te krijgen en daarmee handvatten om bewustere keuzes te maken voor een stage, de gang naar de arbeidsmarkt of een vervolgstudie. Voor de studenten is dit een hele toegankelijke manier om zichzelf te profileren en meteen de koppeling met de buitenwereld te maken. Dit geldt voor jongeren die hier van zichzelf wat meer moeite mee hebben maar ook voor jongeren die dit passend vinden bij hun eigen leefwereld en zo nog betere keuzes kunnen maken. Werkgevers komen zo in aanraking met een voor hen diverse groep die ze niet altijd goed kennen of kunnen vinden waarbij het naast wat je geleerd hebt ook gaat over wie je bent als persoon.

  De toegevoegde waarde zit voor mij in de combinatie van het platform met de app voor brede groepen jongeren en het rechtstreekse contact met werkgevers vanuit de visie en filosofie dat de relevantie van soft skills, naast hard skills, snel groter wordt. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid vind ik het interessant en belangrijk om dit soort initiatieven te steunen en voor zoveel mogelijk doelgroepen van betekenis te laten zijn.

  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Olaf Lemmens PlaytoWorkMax Boodie PlaytoWork